AKTUALITY

Rozvojová skupina pro muže s poraněním míchy

21. října 2020
Rozvojová skupina pro muže s poraněním míchy

Česká asociace paraplegiků – CZEPA vás zve na Mužský speciál: rozvojová skupina pro muže s poraněním míchy

Jsou věci, které nechcete probírat doma se ženou ani s chlapy v hospodě… a přitom vás tíží a možná i blokují váš další vývoj. Mužská skupina je unese a navíc i ukáže, co s nimi můžete dělat. 

Nabízíme vám 3 víkendová setkání v kruhu bez bariér v termínech:  
8. - 10. ledna (Praha)
5. - 7. března (hotel Na kopečku, Krinec u Nymburka)
7. - 9. května (hotel Na kopečku, Krinec u Nymburka)

Skupina bude stejná od začátku do konce, místo v ní má 11 mužů (+ 2 lektoři). Sestavíme ji tak, aby byla různorodá (pokud jde o věk, profesi, osobní situaci i stupeň poranění).

Klíčovými hodnotami jsou pro nás odpovědnost, originalita, odvaha a otevřenost. Zajistíme vám bezpečí, respekt, partnerský přístup a profesionální vedení.


Co si můžete z této mužské skupiny odnést:

 • mapu svého života
 • inspiraci pro osobní růst
 • objevení vlastních zdrojů
 • podporu a zpětnou vazbu
 • a jiné (podle svého nasazení)

Začneme bilancí vašeho dosavadního života a pak se zaměříme na témata, která vás v současné době pravděpodobně zajímají, například:

 • jakým mužem chci být
 • jak beru/ neberu svoje tělo
 • jaká je moje hodnota a sebehodnota
 • jak a kdy si říct o pomoc
 • jak zvládnout svoje nejistoty, strachy, závislosti
 • jak čelit špatné náladě a depresi
 • partnerství a vztahy
 • jak ustát výměnu rolí ve vztahu (partnerka přebírá „mužské práce“)
 • jak vést spokojený sexuální život
 • jaké cíle si dávat a jak je i plnit…

Přihlášky posílejte do 15. listopadu 2020 na adresu: cerna@czepa.cz
Připojte osobní životopis, kde podrobně popíšete i svoji motivaci pro účast na skupině a uvedete, jaká máte od skupiny očekávání. Materiál bude podkladem pro výběr do skupiny. 
Informaci o tom, zda jste byli do kurzu přijati, dostanete do 15. prosince 2020.

Účastníci budou vybíráni do skupiny na základě výše uvedených podkladů. Přednostně musíme zařadit uchazeče s trvalým bydlištěm mimo hlavní město Prahu (omezení je dáno poskytovatelem grantu). Účastníkům bude hrazen příspěvek na dopravu a ubytování. 
Každý z účastníků je povinen uhradit zálohu 3 000 Kč. Záloha bude vrácena po ukončení skupiny těm, kteří absolvují všechna skupinová setkání. Záloha účastníků, kteří se některého setkání nezúčastní, propadá v plné výši a bude použita na úhradu nákladů, které v důsledku jejich nepřítomnosti nebude možné hradit z rozpočtu projektu.

Něco o lektorech:

Tomáš Potůček:
psychoterapeut, speciální pedagog, vozíčkář. Pracuje individuálně i s celými rodinami, vede skupiny pro mladistvé v ústavní péči, vede doléčovací skupinu pro závislé, založil a provozuje bezbariérový fitness club IFC v Pardubicích a je čerstvou posilou týmu peer mentorů CZEPA.

Martin Jára: psycholog, psychoterapeut, supervizor. Pracuje individuálně a se skupinami. Je jedním ze zakladatelů Ligy otevřených mužů (LOM). Stál u zrodu projektu peer mentoringu v CZEPA, kde působí v roli metodika, lektora a supervizora. 

V případě dotazů kontaktujte Petru Černou, Y.ExRYUSYsrzRW7r, tel: 776 680 444.

Program vznikl a probíhá ve spolupráci CZEPA a LOM. 

Projekt je financován Evropskou unií.


CZEPA_logo

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat