Jsou věci, které nechcete probírat doma se ženou ani s chlapy v hospodě… a přitom vás tíží a možná i blokují váš další vývoj. Mužská skupina je unese, a navíc i ukáže, co s nimi můžete dělat.

Pořadatel: CZEPA

 • 29. 4. - 1. 5. 2022 - Penzion Lutova (Chlum u Třeboně)
 • 16. 9. - 18. 9. 2022 - Penzion Lutova (Chlum u Třeboně)
 • 25. 11. - 27. 11. 2022 - Hotel Na kopečku (Křinec u Nymburka)

Co si můžete odnést?

 • mapu svého života
 • inspiraci pro osobní růst
 • objevení vlastních zdrojů
 • podporu a zpětnou vazbu

Budeme se věnovat tématům:

 • jakým mužem chci být
 • jak beru/ neberu svoje tělo
 • jaká je moje hodnota a sebehodnota
 • jak a kdy si říct o pomoc
 • jak zvládnout svoje nejistoty, strachy, závislosti
 • jak čelit špatné náladě a depresi
 • partnerství a vztahy
 • jak ustát výměnu rolí ve vztahu (partnerka přebírá „mužské práce“)
 • jak vést spokojený sexuální život
 • jaké cíle si dávat a jak je i plnit

Cena:
Účastníkům bude hrazena plná podpora lektorů. Celková suma za tři víkendové pobyty činí 5000 Kč. Z této částky bude hrazeno ubytování v rámci všech víkendů a plná penze v Penzionu Lutova. Stravu v hotelu Na kopečku si hradí každý účastník sám.

Jak se přihlásit?
Přihlášky posílejte do 15. března 2022 na adresu: _.rBQOQ9g.CkO1p
Připojte osobní životopis, kde podrobně popíšete i svoji motivaci pro účast na skupině a uvedete, jaká máte od skupiny očekávání. Materiál bude podkladem pro výběr do skupiny. Informaci o tom, zda jste byli do kurzu přijati, obdržíte nejpozději do konce března. Maximální počet účastníků ve skupině bude deset.

Lektoři

Mužská skupina_2Tomáš Potůček: psychoterapeut, speciální pedagog, vozíčkář. Pracuje individuálně i s celými rodinami, vede skupiny pro mladistvé v ústavní péči, vede doléčovací skupinu pro závislé, založil a provozuje bezbariérový fitness club IFC v Pardubicích a je posilou týmu peer mentorů CZEPA.
Mužská skupina_3Martin Jára:
psycholog, psychoterapeut, supervizor. Pracuje individuálně a se skupinami. Je jedním ze zakladatelů Ligy otevřených mužů (LOM). Stál u zrodu projektu peer mentoringu v CZEPA, kde působí v roli metodika, lektora a supervizora. Nejvíce jej zformovala gestalt terapie, psychoanalytická psychoterapie a přístup orientovaný na člověka. Za klíčové faktory osobní změny považuje schopnost být si vědom sám sebe a umět žít v přítomnosti a také si za oboje vzít odpovědnost.

Reakce účastníků minulé skupiny:

„Díky tomuto programu jsem získal nové zkušenosti, poznal nové lidi, vyzkoušel si věci, které jsem předpokládal, že nepůjdou a zažil mnoho dalších nevšedních zážitků.“ (Jiří)

„Do mužské skupiny jsem se přihlásil proto, abych se potkal s jinými vozíčkáři a sdílel s nimi různá životní témata. Od skupiny jsem očekával otevřenost a upřímnost. A to přesně tato skupina splnila.“ (Štefan)

„Díky skupině jsem zjistil, že se do rodinných aktivit mohu více zapojit.“ (Petr)

„Díky skupině se dívám na partnerský život z jiného úhlu a více vnímám potřeby partnerky. Posunul jsem své hranice možností a navázal nová přátelství.“ (Zdeněk)