V oblasti spinální problematiky se celosvětově děje něco nového. Jinak tomu není v Čechách a také v Parapleti. Učíme se každý den nejen jeden od druhé, od spinálních odborníků, od našich klientů. Napříč všemi odbornosti hledáme vzdělávací akce, tak abychom naši odbornost posunuli o kousek dál.

Pravidelně na začátku roku se scházíme a předáváme si odborné novinky a poznatky z roku minulého.

V roce 2020 bylo vzdělávání velmi omezené. Z důvodu pandemie byla zrušena většina konferencí, stáží a vzdělávacích kurzů.

Velkým zdrojem informací a inspirací byla mezinárodní spinální konference ISCOS 2020, pořádána online. V našem interním semináři prezentovali zástupci všech odborností Paraplete, prezentovali pokroky v oblastech terapii ruky, spánku, výživy, psychologických vyšetření a pohybových doporučení.

Děkujeme všem kolegům z Centra Paraple za neutuchající aktivitu a chuť neustále rozvíjet svou odbornost ve prospěch našich klientů.

Seminář CP