S Parapletem se dá i aktivně odpočívat. S klienty červnového turnusu jsme vyrazili na výlet do Unětic a nechyběla ani zastávka v Unětickém pivovaru.