Lidé

V Centru Paraple pracuje tým zkušených odborníků – sociálních pracovníků, psychologů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, pohybových terapeutů, sester a osobních asistentů. Pomáhají klientům zvládat náročnou životní situaci a žít život podle svých představ.

Odborný tým ve svém úsilí podporuje celá řada dalších profesí.

Celkem se na provozu Centra Paraple podílí kolem 70 kmenových zaměstnanců a 30 externistů.

Vedení

Jiří Pokuta

Jiří Pokuta

provozní manažer
Marie Vydrželová

Marie Vydrželová

manažerka služeb, personální manažerka
88EsVWlqZkMo2~l7VX~zRb5h7.kmb
274 001 320, 737 700 150
Detail
Tomáš Drábek

Tomáš Drábek

metodik kvality sociálních služeb
Lenka Honzátková

Lenka Honzátková

specialistka spinální problematiky

Recepce

Asistence vedení, personalistika a správa sítě IT

Ivana Mašterová

Ivana Mašterová

asistentka ředitele
Filip Novák

Filip Novák

správce sítě IT

Koordinace a administrativa

Richard Franta

Richard Franta

koordinátor pobytů a ambulance
~bprRb841knx-Z4WHinBR%b_T-M
274 001 322, 601 329 459
Detail
Michaela Weinertová

Michaela Weinertová

koordinátorka grantů, koordinátorka projektu EU

PR/FR

Jana Lukešová

Jana Lukešová

vedoucí oddělení PR a fundraisingu
Jarmila Vrzalová

Jarmila Vrzalová

specialistka fundraisingu
58EwZ-54ckMk2~l7VX~zRb5h7.kmb
274 001 321, 774 980 918
Detail
Veronika Formánková

Veronika Formánková

koordinátorka dobrovolníků a kulturních aktivit, správkyně sociálních sítí
c.Ey47a7T~BB3Zdc-onjGKf7~8CvVW7r
274 001 321, 607 282 155
Detail

Sociální práce

Sandra Todtová

Sandra Todtová

vedoucí sociálního úseku
%8An8Z2l-_Gy.Z4WHinBR%b_T-M
274 001 318, 608 980 918
Detail
Anežka Beranová

Anežka Beranová

sociální pracovnice
WgrJ1Z280knx5f56LTCk8Zfd05pJ
274 001 318, 602 435 568
Detail
Monika Jedličková

Monika Jedličková

sociální pracovnice
8hAs1Z2b0_ysT9enW7c-6Zh7_erhTj
274 001 318, 602 186 311
Detail
Odeta Žáčková

Odeta Žáčková

sociální pracovnice
-_rDRWp7YdBFRYUS_8Ek6-94Ys
274 001 318, 734 753 112
Detail

Psychologie a psychoterapie

Jana Ambrožová

Jana Ambrožová

vedoucí úseku psychologie
58AkOZc8~hMy.Z4WHinBR%b_T-M
274 001 324, 602 432 006
Detail

Fyzioterapie

Petra Laštůvková

Petra Laštůvková

vedoucí úseku fyzioterapie

Ergoterapie

Barbora Rusínová

Barbora Rusínová

vedoucí úseku ergoterapie
Šárka Jelínková

Šárka Jelínková

ergoterapeutka
%8EuRW%_7bAu5f56LTCk8Zfd05pJ
274 001 325, 606 067 151
Detail
Zuzana Gregorová

Zuzana Gregorová

ergoterapeutka
gnMk4Z2~~.ty8~l7VX~zRb5h7.kmb
274 001 325, 606 067 151
Detail
Andrea Němcová

Andrea Němcová

ergoterapeutka
WgqBVZ2f0fpy.Z4WHinBR%b_T-M
274 001 325, 606 067 151
Detail
Veronika Mišáková

Veronika Mišáková

ergoterapeutka
c.Ey47a7TfvCR9enW7c-6Zh7_erhTj
274 001 325, 606 067 151
Detail
Jiří Čeloud

Jiří Čeloud

instruktor nácviku soběstačnosti
Petr Hubalovský

Petr Hubalovský

instruktor nácviku soběstačnosti

Pohybová terapie

Sylvie Dundáčková

Sylvie Dundáčková

vedoucí pohybového úseku

Ošetřovatelství

Ivana Kučerová

Ivana Kučerová

vedoucí ošetřovatelského úseku
4onxRWamY.Ey.Z4WHinBR%b_T-M
274 771 478, 775 980 917
Detail

Osobní asistence

David Sellner

David Sellner

vedoucí úseku osobních asistentů
Z8IsUWi_7eAo8YUS_8Ek6-94Ys
274 771 478, 776 045 488
Detail
Jiří Čonka

Jiří Čonka

osobní asistent
Michal Rác

Michal Rác

osobní asistent
Michal Rybín

Michal Rybín

osobní asistent
Miroslav Říha

Miroslav Říha

osobní asistent
Martin Talák

Martin Talák

osobní asistent
Lada Faberová

Lada Faberová

osobní asistentka

Kavárna

Alena Jedličková

Alena Jedličková

vedoucí stravovacího provozu
Helena Kryštofová

Helena Kryštofová

pracovnice stravovacího provozu

Údržba

Jan Hrubý

Jan Hrubý

vedoucí úseku správy a údržby
Bohumil Kábrt

Bohumil Kábrt

technik pomůcek
Pavel Misík

Pavel Misík

technik pomůcek

Děkujeme

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat