V Centru Paraple pracuje tým zkušených odborníků – sociálních pracovníků, psychologů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, pohybových terapeutů, instruktorů nácviku soběstačnosti, sester a osobních asistentů. Pomáhají klientům zvládat náročnou životní situaci a žít život podle svých představ. Odborný tým ve svém úsilí podporuje celá řada dalších profesí. Celkem se na provozu Centra Paraple podílí kolem 70 kmenových zaměstnanců a 30 externistů.

Vedení

Štěpánka Antošová

Štěpánka Antošová

finanční manažerka %mrzR.a7T8AD5cenW7c-6Zh7_erhTj 274 001 327
Lenka Honzátková

Lenka Honzátková

ředitelka ParaLabu, specialistka spinální problematiky 7.AuRW.g9snD1~l7VX~zRb5h7.kmb 274 001 319, 737 384 491
Nicolas Chudyba

Nicolas Chudyba

provozní manažer 9bpy2Zi4YaHna056LTCk8Zfd05pJ 274 001 314, 728 098 042
Jiří Pokuta

Jiří Pokuta

manažer fundraisingu 5bEsO%ecbmnjGKf7~8CvVW7r 274 001 321, 605 578 944
Margaréta Starka

Margaréta Starka

manažerka firemní kultury 88EqRb9lW5FDRba7VX~zRb5h7.kmb 274 771 478
Alexandra Šilhánová

Alexandra Šilhánová

manažerka externí komunikace WerHR.8jW5Fs265f-onjGKf7~8CvVW7r 274 771 478
Petra Vitáková

Petra Vitáková

metodička kvality sociálních služeb _.GBRWlaa8xy.Z4WHinBR%b_T-M 274 771 478
Marie Vydrželová

Marie Vydrželová

manažerka služeb 88EsVWlqZkMo2~l7VX~zRb5h7.kmb 274 001 320, 737 700 150

Case management – sociální práce

Tereza Havierníková

Tereza Havierníková

vedoucí sociálního úseku a.EobZ2%Wovo8.~c-onjGKf7~8CvVW7r 274 001 318, 734 753 112
Anežka Beranová

Anežka Beranová

sociální pracovnice WgrJ1Z280knx5f56LTCk8Zfd05pJ 274 001 318, 602 435 568
Marie Brožová

Marie Brožová

sociální pracovnice 88EsVW6j-sBFRYUS_8Ek6-94Ys 274 001 318, 608 980 918
Veronika Matúšová

Veronika Matúšová

sociální pracovnice c.Ey47a7TfnD_cenW7c-6Zh7_erhTj 274 001 318, 602 404 233
Jana Rašková

Jana Rašková

sociální pracovnice 58AkOb5k6hIkQOQhWknz2329g 274 001 318, 602 186 311

Ergoterapie

Barbora Rusínová

Barbora Rusínová

vedoucí úseku ergoterapie X8El5b54~nFs4~l7VX~zRb5h7.kmb 274 001 325, 606 067 151
Veronika Čapková

Veronika Čapková

ergoterapeutka c.Ey47a7T-nz1~l7VX~zRb5h7.kmb 274 001 325, 606 067 151
Jiří Čeloud

Jiří Čeloud

instruktor nácviku soběstačnosti 5bEsO19d-nqjGKf7~8CvVW7r 274 001 325, 606 067 151
Zuzana Gregorová

Zuzana Gregorová

ergoterapeutka gnMk4Z2~~.ty8~l7VX~zRb5h7.kmb 274 001 325, 606 067 151
Petr Hubalovský

Petr Hubalovský

instruktor nácviku soběstačnosti _.GBO6k8WeBF99o6LTCk8Zfd05pJ 274 001 325, 606 067 151
Šárka Jelínková

Šárka Jelínková

ergoterapeutka %8EuRW%_7bAu5f56LTCk8Zfd05pJ 274 001 325, 606 067 151
Natálie Nájemníková

Natálie Nájemníková

ergoterapeutka 98Gk279498wo3.~c-onjGKf7~8CvVW7r 274 001 325, 606 067 151
Andrea Němcová

Andrea Němcová

ergoterapeutka WgqBVZ2f0fpy.Z4WHinBR%b_T-M 274 001 325, 606 067 151

Fyzioterapie

Petra Laštůvková

Petra Laštůvková

vedoucí úseku fyzioterapie _.GBRWb7%mHF1~l7VX~zRb5h7.kmb 274 771 478
Martin Gregor

Martin Gregor

fyzioterapeut 88EDZ.2~~.ty8YUS_8Ek6-94Ys 274 001 311
Alena Samcová

Alena Samcová

fyzioterapeutka WerxRWi78-BFRYUS_8Ek6-94Ys 274 771 478
Martin Šrytr

Martin Šrytr

fyzioterapeut 88EDZ.2k~rGBQOQhWknz2329g 274 001 311
Hana Vatěrová

Hana Vatěrová

fyzioterapeutka 38AkOf5l0kBFRYUS_8Ek6-94Ys 274 001 311

Osobní asistence

David Sellner

David Sellner

vedoucí úseku osobních asistentů Z8IsUWi_7eAo8YUS_8Ek6-94Ys 274 771 478, 776 045 488
Lada Faberová

Lada Faberová

osobní asistentka 78qkO4580kBFRYUS_8Ek6-94Ys 274 771 478
Lukáš Lahodný

Lukáš Lahodný

osobní asistent 7nxk9Wb73hqxaYUS_8Ek6-94Ys 274 771 478
Jeroným Lavický

Jeroným Lavický

osobní asistent 5.Ey4ic478IsT9o6LTCk8Zfd05pJ 274 771 478
Lucie Matejková

Lucie Matejková

osobní asistentka 7npsVWc7a.wu5f56LTCk8Zfd05pJ 274 771 478
Vojtěch Novotný

Vojtěch Novotný

osobní asistent chwDV1.49hIy-.o6LTCk8Zfd05pJ 274 771 478
Jan Punčochář

Jan Punčochář

osobní asistent 58Ah6ed9--uk8YUS_8Ek6-94Ys 274 771 478
Michal Rác

Michal Rác

osobní asistent 8bprR-2jW-m%C%5jWiyoO1p 274 771 478
Michal Rybín

Michal Rybín

osobní asistent 8bprR-2jf9vxQOQhWknz2329g 274 771 478
Tomáš Sárközi

Tomáš Sárközi

osobní asistent ahzk9Wi7~dBJZYUS_8Ek6-94Ys 274 771 478
Petr Skácelík

Petr Skácelík

osobní asistent _.GBOca7Y.ys1YUS_8Ek6-94Ys 274 771 478
Dušan Šponar

Dušan Šponar

osobní asistent ZnFk4Wih-gnBQOQhWknz2329g 274 771 478

Ošetřovatelství

Ivana Kučerová

Ivana Kučerová

vedoucí ošetřovatelského úseku 4onxRWamY.Ey.Z4WHinBR%b_T-M 274 771 478, 775 980 917
Adéla Dvořáková

Adéla Dvořáková

všeobecná sestra W_rvRW8n-knu5f56LTCk8Zfd05pJ 274 771 478
Petra Hloušková

Petra Hloušková

všeobecná sestra _.GBRW.d-nFu5f56LTCk8Zfd05pJ 274 771 478
Veronika Hyšperská

Veronika Hyšperská

rehabilitační lékařka c.Ey47a7TaLC63hk68m%C%5jWiyoO1p 274 771 478
Martina Kudělová

Martina Kudělová

praktická sestra 88EDZ.546nqo2~l7VX~zRb5h7.kmb 274 771 478

Pohybová terapie

Tereza Němečková

Tereza Němečková

vedoucí pohybového úseku a.EobZ2f0frm1~l7VX~zRb5h7.kmb 274 001 317
Filip Dluhoš

Filip Dluhoš

pohybový terapeut 1bys6W8dbaBCQOQhWknz2329g 274 001 317

Psychologie a psychoterapie

Jana Ambrožová

Jana Ambrožová

vedoucí úseku psychologie 58AkOZc8~hMy.Z4WHinBR%b_T-M 274 001 323, 602 432 006
Jan Beneš

Jan Beneš

externí psychiatr

Asistence vedení, HR a správa sítě IT

Pavla Drvotová

Pavla Drvotová

HR specialistka _8IvRW8jchGy.Z4WHinBR%b_T-M 274 771 478
Ivana Mašterová

Ivana Mašterová

asistentka ředitele 4onxRWc7%mrB5f56LTCk8Zfd05pJ 274 771 478
Filip Novák

Filip Novák

správce sítě IT 1bys6Wdgc8xjGKf7~8CvVW7r 274 771 478

Fundraising a produkce

Dana Kasalová

Dana Kasalová

projektová manažerka, produkční Z8AkO95kWeBFRYUS_8Ek6-94Ys 274 001 321, 725 502 989
Jana Lukešová

Jana Lukešová

specialistka fundraisingu 58AkO-kc0lBFRYUS_8Ek6-94Ys 274 001 321, 775 980 918

Komunikace

Veronika Formánková

Veronika Formánková

správkyně sociálních sítí c.Ey47a7T~BB3Zdc-onjGKf7~8CvVW7r 274 001 321, 607 282 155
Lukáš Klingora

Lukáš Klingora

brand & content manažer 7nxk9Wad4gty8Z4WHinBR%b_T-M 274 001 321, 723 238 465
Jarmila Vrzalová

Jarmila Vrzalová

specialistka PR 58EwZ-54ckMk2~l7VX~zRb5h7.kmb 274 001 321, 774 980 918

Koordinace a administrativa

Tomáš Drábek

Tomáš Drábek

garant sociální oblasti ahzk9W8jW9ruQOQhWknz2329g 724 848 841
Richard Franta

Richard Franta

koordinátor pobytů a ambulance ~bprRb841knx-Z4WHinBR%b_T-M 274 001 322, 601 329 459
Jelena Haplová

Jelena Haplová

koordinátorka služeb 5.yo4Z2%Wiyy.Z4WHinBR%b_T-M 274 771 478
Michaela Weinertová

Michaela Weinertová

administrace ParaLabu, koordinátorka grantů 8bprR3b7Tprs43hl-onjGKf7~8CvVW7r 274 001 327

Recepce

Kavárna

Alena Jedličková

Alena Jedličková

vedoucí stravovacího provozu WerxRW%_Zevm1~l7VX~zRb5h7.kmb 274 001 310
Helena Kryštofová

Helena Kryštofová

pracovnice stravovacího provozu 3.yo4Z2c~rFD54enW7c-6Zh7_erhTj 274 001 310

Údržba

Jan Hrubý

Jan Hrubý

vedoucí úseku správy a údržby 58AhYbk8f7c-6Zh7_erhTj 274 001 316
Bohumil Kábrt

Bohumil Kábrt

technik pomůcek XhuE37b468oB-YUS_8Ek6-94Ys 274 001 316
Karel Malý

Karel Malý

údržbář 68Eo2Wc77rm%C%5jWiyoO1p 274 001 316
Pavel Misík

Pavel Misík

technik pomůcek _8Io2Wca%bxjGKf7~8CvVW7r 274 001 316