Lidé

V Centru Paraple pracuje tým zkušených odborníků – sociálních pracovníků, psychologů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, pohybových terapeutů, instruktorů nácviku soběstačnosti, sester a osobních asistentů. Pomáhají klientům zvládat náročnou životní situaci a žít život podle svých představ. Odborný tým ve svém úsilí podporuje celá řada dalších profesí. Celkem se na provozu Centra Paraple podílí kolem 70 kmenových zaměstnanců a 30 externistů.

Adresa: Centrum Paraple, o.p.s., Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10 - Malešice, telefon: 274 771 478, e-mail: paraple@paraple.cz

Vedení

Jiří Pokuta

Jiří Pokuta

manažer fundraisingu
5bEsO%ecbmnjGKf7~8CvVW7r
274 001 321, 605 578 944
Detail
Marie Vydrželová

Marie Vydrželová

manažerka služeb, personální manažerka
88EsVWlqZkMo2~l7VX~zRb5h7.kmb
274 001 320, 737 700 150
Detail
Tomáš Drábek

Tomáš Drábek

metodik kvality sociálních služeb
Lenka Honzátková

Lenka Honzátková

specialistka spinální problematiky
7.AuRW.g9snD1~l7VX~zRb5h7.kmb
274 001 319, 737 384 491
Detail
Nicolas Chudyba

Nicolas Chudyba

provozní manažer
9bpy2Zi4YaHna056LTCk8Zfd05pJ
274 001 314, 728 098 042
Detail

Recepce

Asistence vedení, personalistika a správa sítě IT

Ivana Mašterová

Ivana Mašterová

asistentka ředitele
Filip Novák

Filip Novák

správce sítě IT

Koordinace a administrativa

Michaela Weinertová

Michaela Weinertová

koordinátorka grantů, koordinátorka projektu EU
Richard Franta

Richard Franta

koordinátor pobytů a ambulance
~bprRb841knx-Z4WHinBR%b_T-M
274 001 322, 601 329 459
Detail
Jelena Haplová

Jelena Haplová

koordinátorka služeb

PR/FR

Jana Lukešová

Jana Lukešová

vedoucí oddělení PR a fundraisingu
58AkO-kc0lBFRYUS_8Ek6-94Ys
274 001 321, 775 980 918
Detail
Dana Kasalová

Dana Kasalová

projektová manažerka, produkční
Z8AkO95kWeBFRYUS_8Ek6-94Ys
274 001 321, 725 502 989
Detail
Jarmila Vrzalová

Jarmila Vrzalová

specialistka fundraisingu
58EwZ-54ckMk2~l7VX~zRb5h7.kmb
274 001 321, 774 980 918
Detail
Veronika Formánková

Veronika Formánková

koordinátorka dobrovolníků a kulturních aktivit, správkyně sociálních sítí
c.Ey47a7T~BB3Zdc-onjGKf7~8CvVW7r
274 001 321, 607 282 155
Detail

Sociální práce

Tereza Havierníková

Tereza Havierníková

vedoucí sociálního úseku
a.EobZ2%Wovo8.~c-onjGKf7~8CvVW7r
274 001 318, 734 753 112
Detail
Anežka Beranová

Anežka Beranová

sociální pracovnice
WgrJ1Z280knx5f56LTCk8Zfd05pJ
274 001 318, 602 435 568
Detail
Monika Kubová

Monika Kubová

sociální pracovnice
8hAs1Z2cb9BFRYUS_8Ek6-94Ys
274 001 318, 602 186 311
Detail
Petra Bartozelová

Petra Bartozelová

sociální pracovnice
_.GBRW67~mBJV-enW7c-6Zh7_erhTj
274 001 318, 608 980 918
Detail

Psychologie a psychoterapie

Jana Ambrožová

Jana Ambrožová

vedoucí úseku psychologie
58AkOZc8~hMy.Z4WHinBR%b_T-M
274 001 323, 602 432 006
Detail
Anna Horáková

Anna Horáková

psychoterapeutka

Fyzioterapie

Petra Laštůvková

Petra Laštůvková

vedoucí úseku fyzioterapie

Ergoterapie

Barbora Rusínová

Barbora Rusínová

vedoucí úseku ergoterapie
X8El5b54~nFs4~l7VX~zRb5h7.kmb
274 001 325, 606 067 151
Detail
Šárka Jelínková

Šárka Jelínková

ergoterapeutka
%8EuRW%_7bAu5f56LTCk8Zfd05pJ
274 001 325, 606 067 151
Detail
Zuzana Gregorová

Zuzana Gregorová

ergoterapeutka
gnMk4Z2~~.ty8~l7VX~zRb5h7.kmb
274 001 325, 606 067 151
Detail
Andrea Němcová

Andrea Němcová

ergoterapeutka
WgqBVZ2f0fpy.Z4WHinBR%b_T-M
274 001 325, 606 067 151
Detail
Jiří Čeloud

Jiří Čeloud

instruktor nácviku soběstačnosti
5bEsO19d-nqjGKf7~8CvVW7r
274 001 325, 606 067 151
Detail
Petr Hubalovský

Petr Hubalovský

instruktor nácviku soběstačnosti
_.GBO6k8WeBF99o6LTCk8Zfd05pJ
274 001 325, 606 067 151
Detail

Pohybová terapie

Tereza Němečková

Tereza Němečková

vedoucí pohybového úseku
Filip Dluhoš

Filip Dluhoš

pohybový terapeut

Ošetřovatelství

Ivana Kučerová

Ivana Kučerová

vedoucí ošetřovatelského úseku
4onxRWamY.Ey.Z4WHinBR%b_T-M
274 771 478, 775 980 917
Detail

Osobní asistence

David Sellner

David Sellner

vedoucí úseku osobních asistentů
Z8IsUWi_7eAo8YUS_8Ek6-94Ys
274 771 478, 776 045 488
Detail
Lada Faberová

Lada Faberová

osobní asistentka
Michal Rác

Michal Rác

osobní asistent
Michal Rybín

Michal Rybín

osobní asistent
Dušan Šponar

Dušan Šponar

osobní asistent
Lucie Matejková

Lucie Matejková

osobní asistentka
Tomáš Zoubek

Tomáš Zoubek

osobní asistent

Kavárna

Alena Jedličková

Alena Jedličková

vedoucí stravovacího provozu
Helena Kryštofová

Helena Kryštofová

pracovnice stravovacího provozu

Údržba

Jan Hrubý

Jan Hrubý

vedoucí úseku správy a údržby
Bohumil Kábrt

Bohumil Kábrt

technik pomůcek
Pavel Misík

Pavel Misík

technik pomůcek

Externisté

Aneta Sadílková

Aneta Sadílková

nutriční terapeut
Jan Beneš

Jan Beneš

psychiatr

Mateřská dovolená

Hana Melicharová

Hana Melicharová

vedoucí úseku fyzioterapie
Mária Borovská

Mária Borovská

fyzioterapeutka
Zuzana Červenková

Zuzana Červenková

fyzioterapeutka
Iva Hradilová

Iva Hradilová

vedoucí úseku ergoterapie
Kristýna Moudrá

Kristýna Moudrá

ergoterapeutka
Sandra Todtová

Sandra Todtová

vedoucí sociálního úseku
Odeta Žádníková

Odeta Žádníková

sociální pracovnice
Aleksandra Didenko

Aleksandra Didenko

praktická sestra
Jolana Šohájková

Jolana Šohájková

psychoterapeutka
Monika Warnes

Monika Warnes

specialistka fundraisingu

Děkujeme

Šaloun Studio

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat