Centrum Paraple vystavovalo 18. 10. – 9. 11. 2021 v Metropoli Zličín fotografie, které ilustrovaly dosavadní historii jeho činnosti. Výstava, po představení fotografií veřejnosti v září 2021 v Centru Černý Most už druhá, ukazuje Paraple, jeho činnost a lidi kolem něj. Fotografie jsou cestou, která k nám a našim klientům přivádí návštěvníky nákupních center, oknem, kterým jim můžeme ukázat, proč a pro koho jsme tady, snad i upoutat pozornost a vzbudit zájem.

Pro lidi se znevýhodněním je přátelský přístup společnosti, podpora a pomoc podmínkou jejich kvalitního života. To všechno prosazuje Centrum Paraple i partner výstavy fotografií Metropole Zličín. V průběhu výstavy jsme uspořádali vernisáž, setkání veřejnosti s panem Zdeňkem Svěrákem, zástupci Centra Paraple a fotografy. Vybrali jsme úterý 2. listopadu, den, nazvaný Purple Tuesday neboli Fialové úterý, protože právě Purple Tuesday je mezinárodní akcí, která vyzývá společnost ke zlepšení přístupu k lidem s handicapem. Vernisáží výstavy provázel Václav Uher a bylo znát, že Paraple mu je blízké.

Děkujeme partnerům výstavy a všem, kteří se podíleli na její přípravě.

MZ