Kašpárek na cestách. Tři úsměvné pohádkové příběhy s Kašpárkem a Kalupinkou, propojené písničkami, hrané herci i 15 maňásky. Připomenou, že hodnoty jako je poctivost, pravdomluvnost a pomoc druhému nejsou jen prázdná slova z minulosti.