Edukační akce

Sci Day - Den poranění míchy 2022

5. září 2022
Sci Day - Den poranění míchy 2022

Mezinárodní společnost pro míšní léze (ISCoS - International Spinal Cord Society) ustanovila 5. září Dnem poranění míchy. Cílem je pomoci zvýšit povědomí mezi širokou veřejností, usnadnit tak začlenění lidí s disabilitou a zároveň pomoci zajistit větší úspěšnost preventivních programů.

Poranění míchy s výslednou plegií má pro pacienty devastující důsledky po fyzické, psychické, sociální, sexuální a pracovní stránce. A není to pouze smůla, co způsobí poranění míchy. V mnoha případech je to nedbalost, bezohlednost, neznalost nebo špatné rozhodnutí.

Cílem péče je umožnit jedincům po poranění míchy začlenit se do běžného života. Vzhledem k trvalosti disability u pacientů s kompletním poraněním získává o to větší význam prevence. Obecné úsloví je „Prevence je lepší než léčba“. Ale v případě, že jde o míšní poranění, platí „prevence je léčba“.

SCI Day 2022

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat