Edukační akce

Setkání s odborníkem - doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

23. května 2017
Setkání s odborníkem - doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

V Centru Paraple jsme se rozhodli pravidelně pořádat odpolední odborné semináře, tzv. Čaje o páté. Chceme tím podpořit setkávání terapeutů věnujících se péči o lidi s míšním poškozením. 

Prvním přednášejícím byl doc. Jiří Kříž, primář Spinální jednotky FN Motol, který si pro účastníky připravil přednášku na téma Dysfunkce vegetativního systému u SCI. Dostatečný čas byl věnován i diskusi. Jsme rádi, že si na toto setkání našlo cestu 24 účastníků. Další plánujeme již na tento podzim. 

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat