Edukační akce

XII. odborná konference a setkání spinálních jednotek

29. června 2022
XII. odborná konference a setkání spinálních jednotek

Dvanácté odborné setkání specialistů spinálního řetězce proběhlo po delší pauze vynucené koronavirovou pandemií a opět ukázalo, že je potřeba se potkávat a společně sdílet nejen odborná témata. Covid ovlivnil poskytovanou péči, kdy musela jednotlivá zařízení omezovat svůj provoz a tím i péči o lidi s poškozením míchy, kteří tak nemohli dostat stejnou pozornost jako při předchozím běžném provozu. Tématem konference byla Celoživotní péče, která se promítá do každodenní péče o sebe sama. Jednotlivé přednášky se věnovali dekubitům, vyprazdňování, dechu, sexualitě a dalším zdravotním a sociálním tématům.

Součástí konference byla i členská schůze a schůze předsednictva České společnosti pro míšní léze, kde byly vyhlášeny i výsledky voleb. Více se dozvíte na → www.spinalcord.cz.

Můžete také shlédnout přednášku naší ergoterapeutky Zuzany Gregorové – Dlahování a ortézování ruky u lidí po poškození míchy. 

005564

Děkujeme všem, kteří pomáhají rozvíjet systém péče o lidi s poškozením míchy.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat