Povídat si s námi přišli přední pražský advokát František Vyskočil, a okresní soudce na vozíku, David Svoboda. Večer nebyl svázaný nudou odborných debat ani výukou složitého právnického jazyka. Naopak. Dozvěděli jsme se, jak je možné zlomit si páteř, vystudovat finance, práva a stát se soudcem a jaké to je, vykonávat toto těžké povolání soudce z vozíku. S panem Vyskočilem jsme si povídali nejen o významných kauzách (např. Peroutkův článek), Centru Paraple, ale také o vztahu praktikované víry a práva. Nahlédli jsme na složitost právnických povolání jednoduchou, lidskou, zábavnou formou.