Našimi dalšími Hosty pod Parapletem budou Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA a doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., primář spinální jednotky FN Motol.

Na Aleně Jančíkové je mimo jiné pozoruhodná její houževnatost, odvaha a obdivuhodný potenciál. Alenu můžete potkat prakticky všude. Především v České asociaci paraplegiků - CZEPA, kterou velmi úspěšně řídí od roku 2010. CZEPA připomínkuje legislativu v oblasti zdravotní a sociální, prostřednictvím svých projektů usiluje o co nejrychlejší integraci vozíčkářů po poranění míchy. Celkem jistě se s jejím jménem setkáte, budete-li se pídit po tom, o čem jsou a kdo stojí za úspěšnými projekty jako Vozejkov, VozejkMap, Hvězdný bazar, Banal Fatal nebo Startovací bydlení v Bytovém domě Malešice.