Naším dalším Hostem pod Parapletem byl dne 5. 9. 2021 přední český psychiatr, pedagog a publicista MUDr. Karel Nešpor CSc.

Člověk, který se podstatnou část svého profesního života věnuje nejen léčbě návykových nemocí, ale také aktivitám, které jsou s tématem psychohygieny úzce spjaté meditacemi, relaxačními technikami, jógou a smíchem.

Karel Nešpor si pro diváky připravil vlastní program, který naplnil relaxačním cvičením. Řada těchto technik byla spojena s aplikací různé typologie smíchu, kterým se náš host dlouhodobě odborně věnuje. Karel Nešpor je autorem mnoha knih, ve kterých předkládá čtenářům své odpovědi na otázky, které si mnohý z nás často pokládáme: Jak být milejší?, Kudy do pohody?, Jak zvládat stres a jak dosáhnout duševní pružnosti?

Hodinový program byl tradičně zakončený besedou s diváky.