Klára Kolouchová, první Češka, která vystoupila na Mt.Everest, manažerka a patronka projektu DofE (The Duke of Edinburgh – Cena Vévody z Edinbugu). Kromě horolezeckých expedic, životě plného dobrodružství, jsme se věnovali právě programu DofE, který pomáhá zdolat výzvy mladým lidem do 25 let a splnit si sny. V programu se mohou tito mladí lidé dlouhodobě a pravidelně věnovat aktivitám ve čtyřech oblastech: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice.