Rostislav Novák ml. je v osmé generaci věrným potomkem slavných loutkařů Kopeckých. Divadelní žánr nový cirkus, ve kterém kombinuje prvky klasického divadla s akrobacií od roku 2009 uvádí jedno unikátní představení za druhým. 

Neomezuje se divadelní teorií ani terminologií, stále hledá nové tvůrčí dimenze a zkouší propojovat zdánlivě neslučitelné. Vhodným příkladem je představení Risk, ve kterém uvedl v hlavní roli vozíčkáře a nepopsatelným způsobem jej včlenil do hlavních akrobatických kreací. S Rosťou jsme si povídali o dětských příbězích spojených s jeho vrozenou hyperaktivitou, o hereckých začátcích, cestě k žánru novému cirkusu a pouti plné vzestupů a pádů, kterou s Cirk La Putyka za deset let urazil. Fascinující bylo Rosťovo vzpomínání na pobyt ve Rwandě, kam jel hledat akrobaty do jednoho ze svých představení a jak tento pobyt ovlivnil jeho postoj k životu. Mluvili jsme o realizaci představení Risk, do jehož hlavní role a všech klíčových akrobatických kreací, obsadil vozíčkáře Petra Valcháře. Rosťa je dříč, který celý svůj život naplňuje jeden sen za druhým, dívá se dopředu a vše, co mu do života přichází, přijímá jako novou příležitost a výzvu.