Již 28 let pomáháme lidem s poškozením míchy a jejich rodinám vyrovnat se s velmi těžkou životní situací. Motivujeme, ukazujeme smysl dalšího života a učíme, jak získat co největší samostatnost a nezávislost na pomoci druhých.

Česká televize je Centru Paraple partnerem, který již v roce 1994 podpořil jeho založení a od té doby trvale podporuje jeho činnost. Nejprve připravila pořad Dobročinná akademie, jako oslovení veřejnosti s žádostí o pomoc, který vysílala každý rok až do roku 2014. Od roku 2015 pak podporuje činnost Centra Paraple charitativním dílem pořadu StarDance, ve kterém vystupují i účastníci na vozíku. Kromě finanční podpory Centra Paraple velmi pozitivně ovlivňuje i to, jak veřejnost vnímá lidi s hendikepem.

Velmi si vážíme vytrvalé přízně České televize, která je nám po celou dobu existence našeho centra mocným partnerem, sehrává nezastupitelnou úlohu v osvětě a popularizaci naší činnosti a zároveň je pro nás významnou oporou pří získávání finančních prostředků, tolik potřebných pro naši práci.

Česká televize se stala naším prvním, velkým a trvalým podporovatelem a partnerem. Děkujeme za to!

2022-01_dekujemePartnerum_CT