Dne 6. ledna 2021 divadlo Studio DVA uspořádalo vzpomínkový koncert „Petře Hapko, děkujeme!“ tentokrát ve prospěch Centra Paraple. Výtěžek akce vynesl 103 000 Kč a lidé mohou přispívat i nadále.

Michal Horáček a Petr Hapka se poprvé setkali 6. ledna 1984. Po skladatelově smrti se textař zavázal, že každý rok ke stejnému lednovému datu bude toto setkání opakovat. A tak se od 6. ledna 2015 v divadle Studio DVA každý rok pravidelně odehrává unikátní koncert koncipovaný jako poděkování Michala Horáčka a jeho hostů Petru Hapkovi s názvem "Petře Hapko, děkujeme."

Tradiční koncert se letos nemohl odehrát pro diváky, ale účinkující se rozhodli jeho živým přenosem podpořit Centrum Paraple. Michal Horáček přivítal Petra Maláska a jeho skupinu. Zazpívali Lenka Nová, Ondřej Ruml, Petra Hřebíčková, Jan Sklenář a jako speciální host Xavier Baumaxa. Celý večer mohli hosté sledovat v rámci projektu „#kulturazije“ ve vysílání televize Mall.tv nebo na facebookových profilech divadla Studio DVA a Centra Paraple. Pro zájemce, kteří neměli příležitost sledovat akci živě, je k dispozici záznam na uvedených stránkách. Podpořit Centrum Paraple můžete v rámci veřejné sbírky na www.donio.cz, zasláním dárcovské zprávy DMS, nebo jinými způsoby popsanými na stránkách www.paraple.cz

Celková výše vybraných prostředků k poledni 8. 1. 2021 činní 103 000,- Kč.

Centrum Paraple, které přes čtvrt století pomáhá lidem s poškozením míchy při řešení nových situací po samotném míšním poškození, nebo v průběhu života, využije získané finanční prostředky na poskytované služby, zejména pobytovou sociální rehabilitaci. I přes veškerá omezení spojené s aktuální epidemickou situací poskytuje Centrum Paraple své služby v ambulantní, distanční i pobytové formě a podle naléhavosti i nově v terénu.

Všem divákům a dárcům patří velké díky!