Společnost DB Schenker spolupracuje s Centrem Paraple již dlouhých 16 let. Pomáhá nejen na poli poskytování logistických služeb, tedy v oboru své činnosti, ale také formou přímé finanční podpory. Dlouhodobě se řadí mezi naše významné podporovatele.

O firmu se můžeme opřít (nejen) při všech našich stěžejních akcích. Zaměstnanci DB Schenker se v roli dobrovolníků vždy aktivně podílí na realizaci tradičního Běhu pro Paraple, kdy celý den pomáhají se stavbou, programem i úklidem po akci. Řadu let se zástupci logistické společnosti zapojují i do charitativního golfového turnaje a nechybí ani mezi nejvýznamnějšími dárci během benefičního dílu StarDance.

V letošním roce firma podpořila Paraple částkou a službami v celkové výši 300 000 korun.

Rádi bychom společnosti DB Schenker a jejím zaměstnancům poděkovali za dlouholetou přízeň a podporu. Všem přejeme radostné prožití vánočních svátků, do nového roku úspěšný rozjezd a trvale skvělou kondici.