Letošní DesignBlok si vybral Centrum Paraple jako svého charitativního partnera a část ze vstupného a z prodeje originálních štaflí nám věnovali. Celkový výtěžek je 69 000 Kč.

Děkujeme.


DB_stafle