Monika Marečková, předsedkyně představenstva RSM CZ, spolu se šéfem IT oddělení Martinem Zemanem, předali Centru Paraple dar v podobě výpočetní techniky v celkové hodnotě 100 tisíc korun. Foto: Ivana Pavelková.

Počítačové vybavení si v karlínské kanceláři RSM CZ převzal přímo ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Děkujeme.