Zástupci Divadla Ungelt se rozhodli věnovat Centru Paraple finanční dar ve výši 100 000 korun. Zakladatel a ředitel divadla pan Milan Hein, spolu s jednatelem Martinem Šimkem, přijali pozvání na schůzku a zavítali k nám do Centra Paraple, abychom jim za jejich štědrost mohli osobně poděkovat. Ve společnosti ředitele centra a manažera fundraisingu absolvovali prohlídku a podrobný výklad o naší činnosti. Milé setkání se neslo v duchu mnoha společných průsečíků a příslibů další, rozšířené spolupráce. Milan Hein navrch, jako pozornost, přinesl knihu "Moje čtvrtstoletí s Divadlem Ungelt", kterou obohatil o osobní věnování. Bude ozdobou naší knihovny.

Oběma významným pánům děkujeme za podporu i přízeň a těšíme se další spolupráci a společné projekty.