Náš dlouholetý významný podporovatel, firma 3Tooling, s. r. o., která se specializuje na malovýrobu plastových dílů, v prosinci loňského roku Centru Paraple věnovala štědrý finanční dar ve výši 450 tisíc korun.

Děkujeme!