Jednatel společnosti IK Trade, s.r.o., pan Ivo Kučera, Centrum Paraple podporuje dlouhodobě a řadí se mezi nejvýznamnější podporovatele. Během prvního pololetní nám věnoval částku ve výši 300 tisíc Kč.

Základní filozofií společnosti je poskytovat stabilní, kvalitní a dlouhodobé partnerství svým klientům v oblasti nákupu a prodeje zemědělských komodit a stejný způsob volí i v přístupu ke svým dobročinným aktivitám.

Děkujeme za důvěru v naši práci, a tak výraznou a trvalou podporu!