V tomto roce se v Centru Paraple sešli dobrovolníci z řad managementu České podnikatelské pojišťovny (ČPP) a den zasvětili dobrovolnickým aktivitám v náš prospěch.

Uklízeli na zahradě, malovali interiéry a pomáhali zvelebit prostory pro klienty. Ředitel centra David Lukeš všechny zúčastněné provedl budovou a podrobně představil naši činnost a služby poskytované klientům s poškozením míchy. Na závěr celé akce nám zástupci České podnikatelské pojišťovny předali finanční dar ve výši 200 tisíc korun a poděkovali za krásný den, který byl pro všechny přínosem.

A my děkujeme ČPP!