První ročník výstavy Umění na kolečkách se konal již před deseti lety. Cesta k tomuto výstavnímu projektu však započala už o mnoho let dříve, konkrétně v roce 2002, kdy emeritní kurátorka Prácheňského muzea Irena Mašíková připravila autorskou výstavu Petru Efenberkovi, který se začal věnovat výtvarné tvorbě v rámci poúrazové arteterapie. 

Za nedlouho přišla nabídka od malíře Romana Vokatého, kterého s Petrem Efenberkem spojoval podobný životní osud, k uspořádání jejich společné výstavy. Ta se uskutečnila v roce 2007 v Malých výstavních síních Prácheňského muzea. Pak chyběl už jen krok a skok na cestě k velké kolektivní výstavě fyzicky hendikepovaných výtvarníků v Galerii Prácheňského muzea. Ke spolupráci na přípravách prvního ročníku Umění na kolečkách bylo přizváno Centrum Paraple o.p.s. Aktivně se na organizaci každého ročníku podílí mimo jiné i Petr Efenberk a ergoterapeutka Zuzana Gregorová, díky nimž se společně podařilo vytvořit expozici, která se stala největší přehlídkou výtvarné tvorby autorů s fyzickým znevýhodněním v Čechách.

V tomto unikátním výstavním projektu, který se konal již po třetí, bývá představena různorodá tvorba od malby, fotografie, keramiky až po šperky. Vystavující se i tento ročník rozhodli některá díla věnovat do aukce na dobročinné účely. Výtěžek z prodeje vybraných uměleckých děl byl tentokráte věnován přímo Centru Paraple. Někteří z účastníků výstavy Umění na kolečkách III. představili tvorbu už v minulých ročnících, jako například Klára Folvarská-Roseová, Jaroslav Jadlovský, Petra Veselá či Zbyšek Lorenz. Nově se tento ročník připojil například Pave Greguš s řezanými podložkami pod trofeje, Jakub Lepič s fotografiemi, nebo Jakub Neubert se svými malbami. Jakub „Kuba“ Neubert se bohužel nemohl sám účastnit vernisáže v sobotu 23. října, kterou zahájila krásnými písněmi jeho žena Mili Neubertová Janatková. Výstava byla k vidění Galerii píseckého muzea od 21. října a trvala až do 21. listopadu.

Během první online aukce na webu Centra Paraple bylo prodáno 17 děl s celkovým výnosem 18 477 Kč.

Děkujeme všem, kteří svá díla věnovali na pomoc Centru Paraple a přejeme radost z další tvorby. Těšíme se za rok zase v Písku.