Měli jsme tu čest a potěšení účastnit se oslav výročí 30 let Volkswagen Financial Services, která Centrum Paraple podporuje téměř od počátku své existence a je tak "služebně nejstarší" firmou z jejíž přízně se dlouhodobě těšíme.

Ve středu, 15.6., proběhl slavnostní galavečer. Oslava výročí firmy pro partnery se konala v prostorách Španělského sálu Pražského hradu. Příjemný večer byl protkaný vzpomínáním na zrod firmy, její rozmach a postupný vývoj v nejvýznamnější společnost v oblasti financování osobních a užitkových automobilů, kde opakovaně zaznělo i téma podpory Centra Paraple a důrazu na CSR aktivity.

Hned následující den, ve čtvrtek 16.6., se uskutečnilo narozeninové setkání zaměstnanců firmy ve Žlutých lázních. V úvodu zástupci firmy symbolicky předali do rukou ředitele Centra Paraple, Davida Lukeše, šek na 400 tisíc korun, který představuje výši podpory pro letošní rok.

Den plný sportovních aktivit, kde nechyběla možnost vyzkoušet si slalom na vozíku či "běžkařský trenažer", vyvrcholil závodem dračích lodí.

Děkujeme, že jsme se mohli obou nadmíru zdařilých akcí účastnit, a především firmě patří velké DÍKY za vytrvalou podporu naší činnosti a spolupráci, která v běhu let přerostla v přátelství.