Pouť napříč celou republikou absolvoval učitel Vít Kunc, aby podpořil Centrum Paraple. 

Nadšený chodec se rozhodl putovat z Plzně přes jižní Čechy a jižní a severní Moravu bez finančních prostředků a zcela odkázán na pomoc dobrých lidí. Tak, jako je odkázáno mnoho potřebných každý den. 

A to byl hlavní cíl Vítkovy cesty. Nejen vykročit a věřit v dobrotu lidí na cestách, ale i pomáhat - šířením informací o problematice lidí s poškozením míchy a získáním finančních prostředků na naši činnost.

Vytvořil k tomu výzvu Vykroč a pomáhej na webových stránkách darujspravne.cz, kde nám lidé mohli až do poloviny září finančně přispět.

Velmi si této aktivity vážíme. Děkujeme.

Foto: Karolína Peřestá, Český rozhlas