„Když tak na tebe koukám, přemýšlím, co s tebou. Jako můžeš nám tady klidně umřít, ale pamatuj si, že na JIPce se umírá blbě.“ Tato věta se mi doslova vryla do paměti. Možná byl tenkrát po mém úrazu s následkem poranění míchy ošetřující lékař Kuba necitelný, ale určitě mě tím zmobilizoval.Při čtení různých definic motivace, od té Freudovi až po Maslowovu spojenou s pyramidou potřeb, jsem si na něj hned vzpomněl. A ať už na motivaci nahlížíme jakkoliv, jedná se vždy o proces směřování naší energie k nějakému cíli, kde je spouštěčem právě motiv.Jednoduše řečeno, i přes to, že jsem v danou chvíli byl hodně ublížený osudem a přemýšlel, co bude dál, byl tou převažující silou pud života. A doktor Kuba ve mně svým vyjádřením podnítil pohnutku chtít dále žít. Byl to základní předpoklad, abych se mohl posunout dál.

Zdroj: Magazín Paraple, květen 2019
Text: David Lukeš, ředitel Centra Paraple

„Příklad o stavu hledání motivace během prvních týdnů po poranění míchy uvádím s vědomím toho, že v průběhu života přichází spousta jiných chvil, kdy nám není dobře, přijdeme o někoho blízkého, nebo nám něco chybí a nedokážeme to přetavit právě v onen motiv nastartování celého procesu a využití naší vnitřní energie.“

PROČ VSTÁT Z POSTELE?

Nadpis berte pouze obrazně, je mi více než jasné, že mnozí lidé potřebují pomoci i s tímto úkonem. Ale tady jde spíše o zamyšlení, proč se vrhnout do víru dalšího dne.
Když jsem se připravoval na tento článek, ptal jsem se různých lidí z mého okolí, co je jejich motivací. Většina odpovědí směřovala k uspokojování potřeb, ať už vlastních, či někoho blízkého a tím zpětně k naplnění vlastní potřeby užitečnosti či sounáležitosti. Není to sobecký přístup, ale přesně naopak. Pokud jsem sám v pohodě, můžu být prospěšný i ostatním a vyváženě rozložit využití energie. Ti nejsilnější odpovídali, že je pro ně důležité cítit v životě radost a nejlépe tak, aby je činnost, kterou vyplňují svůj bdělý čas, bavila a dávala tím jejich životu smysl. Píši záměrně bdělý stav, protože to, co v bdělém stavu děláme, poté ve spánku analyzujeme, dáváme do škatulek a v podvědomé rovině si tak vytváříme vzorce pro naše další chování. Pro čas, až budeme zase bdělí. Ne nadarmo se přeci říká, že ráno je moudřejší večera, což je samozřejmě dáno i večerní únavou a tedy i sníženou odolností.

RADUJTE SE Z MALIČKOSTÍ

„Motivují mě mé děti, mám skvělou práci, baví mě si každý den posouvat své limity...“ Ale co když člověk nemá rodinu, skvělou nebo vůbec žádnou práci, nesportuje, má bolesti, je nemocný, nehýbe se... Kde vzít motivaci, jak vést tok energie tím správným směrem?
Zkuste začít s málem. Najděte si něco, co vás bude v životě těšit. Nejlépe nějakou maličkost, nebo několik maličkostí. Každý nemusíme být nutně strůjcem něčeho velkého, i když by nám to třeba přineslo uznání. Ale pokud najdeme své vnitřní uspokojení v maličkostech, můžeme se radovat každý den a v podstatě neustále.

JAK NA TO, KDYŽ CHYBÍ ENERGIE? JAK PROCITNOUT?

Na samotném začátku je důležité oprostit se od sebe sama. Neživit v sobě pocit ublíženosti, či nespravedlnosti osudu. Buďte laskaví nejen k ostatním, ale hlavně k sobě. Udělejte si svůj plán a také vždy mějte na paměti, že na to nemusíte být sami.
Není ostudou nechat si pomoci a obrátit se na druhé, když vám není dobře. Není to projev slabosti, naopak. A pokud o takovou pomoc požádáte, buďte jí potom také otevření.
 
dopln_2

Svůj život měníme tady a teď

Je to tak. Nic jiného, než to, co aktuálně žijeme, není. Neznamená to neplánovat, čemuž se většina lidí stejně nevyhne. Ale pomyslete na to především ve vztahu k tomu, jak se cítíte. Netrapte se tím, co se již odehrálo a nemůžete to změnit. Ale ani tím, co ještě nenastalo, i když je třeba i velká pravděpodobnost, že to přijde.
Sám moc dobře vím, že se to lehce říká, ale hůře aplikuje. Momenty, kdy vás vyčerpává bolest těla či duše jsou ty nejhorší, kdy hledat motivaci. Ale i tak se vyplácí to pořád zkoušet, protože, s úctou k budhistické víře reinkarnace, je to asi ten nejhezčí život, který kdy budeme mít.

„Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.“
Dalajlama

5„Co je za den?“ zeptal se Pú.
„Je dneska,“ řeklo prasátko.
„Můj oblíbený den,“ řekl Pú.
A.A.Milne, Medvídek Pú

 

Zdroj: https://doudouetcomp.wordpress.com


KDYŽ NENÍ DOBŘE LIDEM S POŠKOZENÍM MÍCHY – SLUŽBY CENTRA PARAPLE

4

POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ REHABILITACE A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Nebudu zde dvě základní služby, které poskytuje Centrum Paraple, popisovat, protože veškeré potřebné informace se dozvíte na webových stránkách, nebo vám je ochotně sdělí naši sociální pracovníci.
Chci vás motivovat k tomu, abyste se, pokud cítíte, že vám není dobře, obrátili na naše centrum. Nemějte strach, že musíte umět přesně definovat, co vás trápí, protože my jsme si plně vědomi toho, že ne vždy to jde, nebo že ne každý to dokáže. Někdy prostě člověku není dobře, ale neumí sám rozpoznat příčinu.
Již mnohokrát se nám stalo, že původně zamýšlený důvod, respektive cíl, pobytu klienta se v jeho průběhu změnil. Každý má právo cítit se lépe a někdy pomůže i jen jedna konzultace během poradenství, a naopak některý problém je potřeba řešit v rámci jednoho či více pobytů.Ale pamatujte si, že ať řešíte cokoliv, měli byste si dopřát tu možnost udělat si v životě lépe.

KONTAKTY PRO DOMLUVENÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Lucie Brandtlová
brandtlova@paraple.cz, 274 001 318

Anna Fábryová
fabryova@paraple.cz, 274 001 318

Kristýna Jedličková
jedlickova@paraple.cz, 274 001 318

Sandra Todtová
ahqD5f56LTCk8Zfd05pJ, 274 001 318

KONTAKTY PRO DOMLUVENÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Odborné sociální poradenství je, po předchozí domluvě, osobně poskytováno poradci všech odborností v úterý v čase 9:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 a ve čtvrtek v čase 9:00 – 16:00.
V jiný čas a v jiné dny v týdnu to je možné pouze na základě dohody.
Obrátit se na nás můžete:

  • písemně na adrese Centrum Paraple, Ovčárská 471/1 b, 108 00 Praha 10 – Malešice
  • telefonicky na čísle 274 771 478
  • emailem na adrese paraple@paraple.cz
  • osobně na základě předchozí domluvy

Více na https://www.paraple.cz/sluzby/


PUBLIKACE ŽIVOT JE JÍZDA – PŘÍBĚHY Z CESTY ŽIVOTA

brozura_ilu„Ty neuvěřitelné bytosti, vůně všelijaké, obrazy pestrobarevné, chutě rozličné a mnohé další dechberoucí krásy života stojí za to poznávat, i když nám byly osudem postaveny do cesty menší či větší překážky. Ať už je náš život jakkoliv komplikovaný, dokážeme poznat a uvnitř sebe najít, co nám dělá radost, zahřívá srdce a koutky úst obrací vzhůru. Mohou to být drobnosti, které se nám ve srovnání se starostmi zdají nepodstatné, ale není tomu tak – jejich síla je právě v tom, že je nám lépe, a tak se vyplatí si je hýčkat, věnovat jim svou pozornost a těšit se z nich. Naše tělo je řízeno chemickými reakcemi, které startují naše emoce, a pokud se budeme na svět dívat optikou růžových brýlí, budeme možná pro některé za blázny, ale budeme radostnější a budeme moci dále objevovat krásy života pozemského, protože nikdo neví, co bude potom. Přistupujme s láskou k životu, který byl (s) láskou stvořený.“

Pozn.: Publikace je k dispozici v Centru Paraple.