Zájemci o řízení vozu s handicapem, mohou získat grantovou podporu kryjící náklady na pořízení řidičského oprávnění. 

Projekt ŠKODA NEŘÍDIT vychází z programu ŠKODA HANDY, kdy zájemci o řízení vozu s handicapem, mohou získat grantovou podporu kryjící náklady na pořízení řidičského oprávnění. Dalším krokem v rámci rozvoje programu byla snaha sesbírat všechny potřebné informace pro začínající, ale i stávající řidiče s handicapem, které jim pomohou zorientovat se v procesu získání řidičského oprávnění, výběru, úprav a financování vozu. Tyto důležité informace nebyly zatím sepsány a seřazeny přehledně a jasně na jednom místě. V rámci programu ŠKODA NEŘÍDIT jsme se proto rozhodli tuto situaci řešit.

V druhé polovině roku 2020 vznikl pětidílný video cyklus ŠKODA NEŘÍDIT, kdy divák spolu s hlavní představitelkou Lucií, která je teprve krátce na invalidním vozíku, prochází celou cestu od získání řidičského oprávnění až po výběr, úpravu a nákup vlastního vozu. Ve video cyklu ŠKODA NEŘÍDIT vystupují zástupci partnerů projektu, tedy Centra Paraple, CZEPA, Konto Bariéry, ŠKODA HANDY, coby odborníci na daná témata.

Již na přelomu roku 2020 a 2021 byla započata práce na textové brožuře, vycházející z již zpracovaného video cyklu. Stejnojmenná brožura ŠKODA NEŘÍDIT, osobní průvodce bezbariérovou mobilitou, je prvním kompletním zpracováním všech aktuálních informací potřebných pro řidiče s handicapem. Důkladně a podrobně se věnuje jednotlivým tématům, tak jak následují po sobě v reálném životě. První kapitola se věnuje tématu „Mohu řídit?“ Druhá řeší finance a byrokracii spojenou s pořízením osobního automobilu. Třetí kapitola popisuje postup při získání řidičského průkazu a dodává potřebné informace pro již stávající držitele řidičského oprávnění. Čtvrtá kapitola je věnována nákupu vozu, správnému výběru a možnostem podpory ze strany prodejců řidičům s handicapem. V poslední, páté kapitole, je prostor pro úpravy vybraného vozu na míru konkrétním potřebám.

Program ŠKODA NEŘÍDIT tedy v současné době přináší ucelenou příručku pro řidiče s handicapem, začínající i stávající. Vše, co je potřeba vědět a znát, poprvé na jednom místě jasně a přehledně. Příručku lze prohlížet online a používat aktivní odkazy na jednotlivé servery spojené s danými tématy. Každý má také možnost si příručku stáhnout jako PDF, uložit nebo vytisknout. Stejně tak je veřejně přístupný pětidílný video cyklus ŠKODA NEŘÍDIT, a to na sociální síti YouTube nebo Facebook.

Brožuru ŠKODA NEŘÍDIT si můžete stáhnout na tomto odkaze: https://online.fliphtml5.com/qhql/phsz/#p=1

V současné době se připravuje další krok programu, a to živé workshopy s řidiči s handicapem nebo zájemci o řízení. Tyto přednášky s odborníky na daná témata v rámci uceleného cyklu budou probíhat od září 2021 v rehabilitačních ústavech a centrech následné pomoci v Česku.

SKODA 3D Standard Logo_CMYK