Konference a stáže

Zahraniční inspirace

24. září 2018
Zahraniční inspirace

Obrovský areál. Veškerá péče na jednom místě. Zajímavý systém. Příklad hodný následování. To vše a ještě mnohem více je Nottwil – vyhlášené švýcarské paraplegické centrum.

Na začátku září se vydala menší výprava z Paraplete na zahraniční misi. Hlavní důvody byly dva. Zaprvé zájem o to, jak vypadá péče o spinální pacienty jinde, speciálně pak právě ve Švýcarsku, kde je úroveň zdravotní péče a její koncepce známá a zadruhé účast na konferenci Tetraplegická ruka.

Nositelem hlavní myšlenky - poskytnout klientům po poranění míchy kvalitní a hlavně komplexní pomoc, zakladatelem a vedoucím lékařem je dr. Guido Alfons Zäch. 
Centrum v Nottwilu vzniklo za přispění paraplegické nadace.

Tamní areál je velmi rozsáhlý. Nachází se zde nemocnice, terapeutické prostory, ubytování pro klienty, bazén, tělocvičny, ortopedicko-protetické oddělení, školící a kongresové centrum s hotelem, školící centrum první pomoci, poradenské centrum, hipoterapeutické centrum, atletický ovál a hřiště, centrum sportovní medicíny pro olympioniky a paralympioniky či centrum asistivních technologií.
Mezi specializované části zdravotní péče patří oddělení léčby bolesti se zaměřením na neuropatickou bolest, oddělení chirurgie tetraplegické ruky a další.
Celý areál je obklopen městečkem, kde sídlí i mezinárodní společnost pro míšní léze – ISCOS a dále se zde nacházejí byty pro rodinné příslušníky klientů.
Aktuálně má centrum kapacitu pro 150 ubytovaných osob. Avšak současně se realizuje rekonstrukce a dostavba, která kapacitu navýší na 190 osob.
Jeho značná část je věnována také „zdravým“ ambulantním pacientům z bližšího i vzdálenějšího okolí, kteří zde mohou absolvovat plánované návštěvy a kontroly u mnoha klinických specialistů.  
Nedílnou součástí celého konceptu péče je od samotného začátku i práce s rodinou. 

Délka pobytu klientů je, dle rozsahu jejich postižení, 6 - 12 měsíců. Závěrečnou část mohou strávit ve cvičném bytě. Sami nebo s rodinou a mapovat si tak možné technické úpravy pro život v domácím prostředí.
Systém velmi podporuje také zařazení klientů po poranění míchy zpět do pracovního procesu s cílem podpořit i ty nejvíce postižené.
Snaha je, aby se klient, pokud je to jen trochu možné, vrátil do přechozího zaměstnání, i když třeba na jinou pozici. Pracovníci centra spolu s klientem kontaktují zaměstnavatele a společně vytvářejí podmínky pro jeho návrat. 
Pokud je však opravdu nutná změna pracovní pozice, pak se klient může rekvalifikovat již během svého pobytu v centru.
Celková úspěšnost zapojení klientů zpět do pracovního procesu je ve Švýcarsku nepoměrně vyšší než v České republice.

Filozofie péče je v Nottwilu taková, že vše, co klient potřebuje, dostane opravdu na jednom místě – od operace, až po jakoukoliv pomůcku.

Komplexnost péče vystihuje krásně věta jednoho z našich místních průvodců: „Lidé sem k nám přilétají po poranění míchy vrtulníkem a odjíždějí vlastním upraveným autem.“

Poznatky z tohoto centra, kde je z každého zákoutí tak silně cítit zájem o věc, chuť jít dál, neustále se rozvíjet a nepodlehnout stagnaci, byly pro nás všechny velmi inspirativní.

nottwil_2 nottwil_3

nottwil_4 nottwil_5

nottwil_6 nottwil_7

nottwil_8 nottwil_9

nottwil_11 nottwil_12

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat