SPOLEČNOST

Co potřebujete vědět pro komunikaci s ČSSZ

16. dubna 2020
Co potřebujete vědět pro komunikaci s ČSSZ


Text: Sandra Tódtová, sociální pracovnice

Potřebujete si v době koronaviru vyřídit ošetřovné nebo poslat někoho, aby vám vyzvedl důchod? Přinášíme vám užitečné tipy týkající se České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

ČSSZ vyzývá veřejnost, aby komunikovala primárně elektronicky, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Mnoho věcí je tedy přechodně možné vyřídit z domova. 

Pro bližší informace a aktuality můžete sledovat internetové stránky ČSSZ: 
https://www.cssz.cz/web/cz

Potřebujete se na něco zeptat? Na nejčastější otázky vám odpoví chatbot

Nově ČSSZ spustila tzv. chatbota, což je virtuální asistent, který pomůže získat aktuální informace na témata, jaké dopady má epidemie koronaviru v oblasti sociálního pojištění a jaké možnosti má rodič, podnikatel, zaměstnanec, OSVČ nebo třeba lékař. Chatbot se zobrazí ihned po otevření stránek ČSSZ.

Zajímají vás novinky, které jsou zavedeny v rámci mimořádných opatření? Zde najdete několik důležitých příkladů

Nemocenské pojištění

Nově je umožněno vyřídit elektronicky podání, která se týkají všech dávek nemocenského pojištění (ošetřovné, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), a to i bez elektronického podpisu pojištěnce. Žádosti o dávky nemocenského pojištění nemusí s ohledem na stávající mimořádnou situaci pojištěnci nosit zaměstnavateli ani na poštu, stačí je jen naskenovat a zaslat zaměstnavateli e-mailem.

Nemůžete si sami vyzvednout důchod?

Po dobu trvání nouzového stavu je umožněna výplata důchodů za využití „Plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu“, která bude vyplněna zmocnitelem a zmocnitelem i zmocněncem podepsána.

Na tomto odkazu najdete jednoduchý formulář pro vyplnění plné moci, který zmocněnci umožní na České poště převzít důchod pro zmocnitele:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-moci

Ošetřovné se netýká jen dětí do 13 let

Výplaty ošetřovného se prodlužují na celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení. Je poskytováno při uzavření základních škol i při péči o děti starší 10 let, a to až do dovršení 13 let věku.
Nově vzniká nárok na ošetřovné i v případě, že je nutné postarat se o hendikepované osoby starší, jež byly umístěny v zařízeních určených pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby, aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, anebo nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření. Podmínkou ovšem je, aby pečující osoba žila s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti. 
Dávka bude náležet v rámci daného měsíce vždy za dny, ve kterých byla poskytována péče. Po skončení daného měsíce uvede žadatel o dávku na zvláštním tiskopisu dny, ve které péči poskytoval. Pokud má zajištěno hlídání, není na překážku, aby v některé dny vykonával práci pro zaměstnavatele. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.

Na tomto odkazu naleznete aktuální informace k ošetřovnému: 
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

ČSSZ shrnula postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc, včetně návodu jak vyplnit žádost, na tomto odkazu:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat