SPOLEČNOST

Jak si zajistit pomoc na doma

1. června 2018
Jak si zajistit pomoc na doma


Zdroj: Magazín Paraple, červen 2018

Text: Andrea Preclíková, Tereza Vybíralová, sociální pracovnice

Potřebujete-li ke svému životu asistenci jiných osob, případně nějaké pravidelné zdravotnické úkony, zřejmě vám domapomáhá někdo z rodiny.
Pokud chcete péči členů vaší rodiny nahradit jinými osobami, případně rodině odlehčit nebo se plně osamostatnit, můžete si objednat službu osobní asistence a/nebo domácí zdravotní péče. Vysvětlíme vám, jaký je mezi nimi rozdíl. O tom, jak může rodinnému prostředí podpora externích asistentů prospět, se dočtete v rozhovoru s jedním z našich klientů, kterému využívání osobní asistence přineslo do života mnoho pozitivního. A v poslední části článku pak naleznete názornou ukázku toho, jak služby osobní asistence a domácí péče vyhledat na internetu.

Osobní asistence

Je službou, která poskytuje péči osobám s chronickým onemocněním, se sníženou soběstačností nebo zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc druhých osob. Osobní asistence je terénní sociální služba a je poskytovaná v domácím prostředí klienta za úhradu, která je stanovena Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a to v rozmezí 80 – 130 Kč za hodinu.
Hlavním cílem osobní asistence je, aby lidé mohli žít plnohodnotný život s rodinou ve svém přirozeném prostředí a nemuseli žít v zařízeních sociální péče nebo být dlouhodobě hospitalizovaní.
Osobní asistent přichází do domácnosti klienta a dle vzájemné dohody s poskytovatelem osobní asistence zajistí každodenní podporu a péči při běžných činnostech, při nichž obvykle pomáhá někdo z rodiny.
Lze mít domluveného asistenta například jenom na ranní vstávání a hygienu, nebo jako doprovod do školy či do práce, na nákupy nebo návštěvu lékaře či úřadů. Asistent také může pomáhat s vařením, úklidem a celkovým zajištěním chodu domácnosti. Může doprovázet na kulturní či sportovní akce nebo na návštěvy ke známým.
Na úhradu osobní asistence je určen příspěvek na péči od úřadu práce.
Jestliže v okolí není dostupná profesionální služba osobní asistence, je možné si asistenta najít jiným způsobem (např. in‑zerátem, domluvou se známým apod.), dohodnout se společně na podmínkách, sepsat je do smlouvy a na úřadu práce nahlásit tzv. asistenta sociální péče. Člověk, který klientovi asistuje a bydlí s ním ve společné domácnosti, pak může mít od úřadu práce hrazeno sociální a zdravotní pojištění.

Domácí péče (Home Care)

Jako domácí péče či Home Care je označována zdravotní péče poskytovaná v domácím přirozeném prostředí klienta, kvalifikovanými zdravotními sestrami. Tato služba je určena všem, kteří potřebují krátkodobé ošetření (např. po úrazu či operaci) nebo lidem s chronickým onemocněním.
Domácí zdravotní péče umožňuje léčbu chronických zdravotních obtíží, lepší dostupnost zdravotní péče osobám hůře pohyblivým a může zkrátit či předejít hospitalizaci.
Domácí péče je indikovaná praktickým lékařem na dobu až 3 měsíců (lékař může indikaci opakovaně prodlužovat, ale vždy na dobu maximálně 3 měsíců) a je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
Ošetřující lékař v nemocnici může indikovat domácí zdravotní péči po propuštění pouze na dobu 14 dnů.
Poskytování péče by mělo být započato ihned po předepsání lékařem a maximální denní doba péče zdravotní sestry jsou 3 hodiny, které je možné čerpat jednorázově i ve více návštěvách.
Pokud však jde o klienta v terminálním stádiu nemoci, je možné předepsat návštěvy hrazené ze zdravotního pojištění až do výše 6 hodin denně.
V rámci domácí zdravotní péče je možné využít také ošetřovatelskou rehabilitaci ‑ péči o pacienta po chirurgických a ortopedických zákrocích v době rekonvalescence, kondiční rehabilitaci, cvičení na lůžku, procvičení velkých kloubů, nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem, dechová cvičení a komplexní péči o imobilního inkontinentního pacienta.

Příklady péče, kterou může vykonávat pouze zdravotnický personál:

 • měření krevního tlaku a tepové frekvence,
 • podávání medikace,
 • měření a kontrola glykemie,
 • odsávání,
 • kontrola dietního a pitného režimu,
 • nácvik soběstačnosti,
 • zácvik pacienta a rodinných příslušníků k samostatnému zvládnutí některýchvýkonů (např. aplikace podkožníchinjekcí, ošetřování stomií atp.),
 • odběry biologického materiálu,
 • aplikace injekcí,
 • podávání infuzí, podávání tišícíchprostředků s použitím lineárního dávkovače,
 • zavádění permanentních žilních katetrů a péče o ně,
 • péče o pacienty na umělé plicní ventilaci,
 • podávání enterální výživy,
 • prevence proleženin a jejich ošetřování,
 • podávání klyzmatu,
 • provádění bandáží,
 • péče o permanentní močové katetryu žen, včetně jejich výměny
 • výživa sondou ‑ péče o gastrostomie
 • zdravotní péče o dialyzované pacienty ad.

Jak mi asistence změnila život – příběh Filipa Mansfelda

Proč jste začal využívat osobní asistenci, co vás motivovalo k této změně?

Asistenci mi roky po úrazu zajišťovala moje žena. S partnerkou, teď už sedm let manželkou, jsme spolu byli ještě před úrazem, který náš vztah řádně prověřil.
Moje žena se postupně dostala do všech rolí – byla tedy partnerka, asistentka ale i pracovní kolega.
Postupem času se náš vztah dostal do slepé uličky, proto jsme využili podporu Paraplete, potřebovali jsme psychologa. Po několika sezeních, naslouchání různých doporučení a zkušeností jiných lidí jsem si uvědomil, jak je sobecké vázat se v asistenci pouze na jednu osobu. Je to v podstatě i nezodpovědné.

V čem vám to změnilo život, co vám to přineslo?

Určitě to muselo přinést ohromnou úlevu mojí manželce, na které do té doby ležela veškerá zátěž s tím související. Musela pomáhat, i když jí třeba nebylo dobře, nebo když jsme se třeba zrovna předtím pohádali. Znatelně se uvolnilo napětí v rodině. Je to úleva a přínos pro všechny.

Uvažujete o tom, že byste ještě zvýšil rozsah využívané asistence, ať časově nebo z hlediska činností, při nichž budete asistenci využívat?

S manželkou plánujeme další posun v pomoci zvenčí. Rád bych si vybudoval systém pomoci, který by byl právě na mé ženě co nejméně závislý.
Zatím mám jednu asistentku, která mi pomáhá při koupání dvakrát v týdnu. Chtěl bych mít ale kompletně zajištěnou ranní asistenci, pomoc při vstávání, hygieně a se snídaní. Do práce mě vozí moje kolegyně, která mi tam také pomáhá.

Jak by podle vás měla být asistence zajištěna v ideálním případě?

Mohou profesionální asistenti zastat veškerou asistenci, kterou potřebujete nebo musíte oslovovat i rodinu, neformální pomocníky, sousedy či kamarády?
Profesionální asistenti mohou zastat velkou část činností, které jsou třeba, ale určitě to nestačí.
Často je potřeba asistencí pokrýt třeba celý víkend, a to už může být pro profesionální službu problém. Proto je dobré mít k dispozici třeba ještě souseda, někoho z kamarádů a určitě nějakého rodinného příslušníka, kteří jsou takzvaně znalí věci a asistenci zvládnou.
Nestyďme se o asistenci požádat. Počáteční ostych okolí podle mě pramení spíše z toho, že ze začátku neví jak na to.

Vyhledání zdravotnické domácí péče – Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Do vyhledávače zadejte adresu nrpzs.uzis.cza klikněte na odkaz Pro veřejnost, pak rozklikněte odkaz rozšířené vyhledávání. (Obr. 1)

nrpzs 1

Zadejte požadovaný okres, formu péče domácí. (Obr. 2)

nrpzs 2

Vyhledání sociální služby osobní asistence, případně odlehčovací služby nebo pečovatelské služby – Registr poskytovatelů sociálních služeb

Do vyhledávače zadejte adresu iregistr.mpsv.cza klikněte na odkaz vyhledání služby a rozšířené vyhledávání. (Obr. 3)

mpsv 1

Zadejte druh sociální služby. Současným držením tlačítka Ctrl a klikem myší můžete označit více služeb.

Zadejte formu poskytování služeb terénní a okres nebo obec poskytování služby. Můžete také zadat cílovou skupinu – osoby s tělesným nebo osoby se zdravotním postižením, případně věkové omezení – dospělí, senioři apod. (Obr. 4)

mpsv 2

Potřebujete podporu při vyhledávání služeb osobní asistence či domácí péče? Váháte, jak si služby vhodně rozplánovat? Potřebujete další informace? Pak se neváhejte obrátit na sociální pracovníky Centra Paraple, kteří vám budou rádi nápomocni.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat