V Centru Paraple pracuji jako psycholog. Klienti mi při rozhovorech často říkají, že je trápí, že ve svém městě nebo okolí neznají nikoho dalšího na vozíku. A přitom já vím, že třeba zrovna minulý měsíc tu někdo takový byl. Povinnost dodržovat ochranu osobních údajů mi však nedovoluje předat na dotyčného kontakt. Tato opakující se situace mi vnukla myšlenku na projekt KOMUNITA.

Zdroj: Magazín Paraple, říjen 2017
Text: Jan Formánek, psycholog

Jak to funguje?

  1. Člověk udělí písemný souhlas se zapojením do projektu. Tím dá k dispozici informace o místě svého bydliště a kontaktní údaj (email nebo telefon).
  2. Na velké mapě ČR, která se nachází v klubovně Centra Paraple, je poté do místa jeho bydliště zapíchnut špendlík s číslem.
  3. Pokud se k projektu připojíte, můžete požádat o kontaktní údaje na „špendlíky“ z vašeho okolí.

V souhlasu je také možné specifikovat, za jakým účelem vás ostatní mohou kontaktovat. Například s přáním jít na kávu, vyrazit společně za sportem, nebo sdílet informace. Někteří účastníci projektu již dokonce nabídli třeba i servis vozíku či možnost přespání v bezbariérovém domě.
Připojte se k nám!

Do projektu se může přihlásit jakýkoliv člověk s míšním poškozením (i ten, který dosud nečerpal služby Centra Paraple), a to osobně nebo i na dálku. V tom případě stačí napsat zprávu na adresu ambrozova@paraple.cz.

Do těla mailu, prosím, uveďte:

  1. jméno a příjmení,
  2. adresu (zašleme vámdopis se smlouvou),
  3. kontakt, který chceteposkytnout (email,telefon nebo obojí),
  4. účel zapojení do projektu (např. hledám parťáka/parťačku na vyjížďky na handbiku),
  5. míru poškození míchy (quadru, para, pentaplegik) – nepovinný údaj,
  6. věk – nepovinný údaj.

Přátelství, růst komunity a podpora jsou cíle tohoto projektu. Osobní údaje nesmějí být využity ke komerčním nabídkám nebo poskytnuty třetí osobě. Pokud někdo data zneužije, bude z projektu vyloučen!