Program Máma, táta na vozíku vznikl již před třinácti lety. Původně jen pro maminky. Cílem bylo odlehčit jim od každodenních starostí, umožnit výměnu zkušeností, získat důležité informace a vytvořit prostor, kde naberou síly a budou se moci věnovat jen samy sobě.
Postupem času a vlivem zájmu klientů jsme přizvali odborníky z mnoha oblastí, vytvořili program pro celou rodinu, a nabídli ho jak maminkám, tak i tatínkům na vozíku. Do programu se postupně připojovaly i páry teprve zvažující založení rodiny, aby získaly informace, zkušenosti a inspiraci.

Zdroj: Magazín Paraple, duben 2018
Text: Lenka Honzátková, metodička spinální problematiky / Foto: Martin Salajka

V čem je to na vozíku jiné?

Samotné poškození míchy je stav, který vyžaduje pro celý další život velké osobní nasazení.
Rodičovství je pak další z okolností, která přináší, krom náročné péče o sebe, i péči o malé dítě. Velká motivace rodičů však pomáhá překonat všechny komplikace.
Již početí dítěte bývá pro lidi po poškození míchy složitější, než je běžné. Mnohdy je zapotřebí pomoci specializovaných center asistované reprodukce.
Maminky na vozíku prožívají v průběhu těhotenství většinou zhoršení stavu – zesiluje se intenzita bolesti, spasticity a mnoho dalšího. V tomto období ženy bývají pod zvýšenou kontrolou lékařů a fyzioterapeutů.
Někdy je nutné i přenastavení vozíku a volba nových kompenzačních pomůcek.
Porod je většinou plánovaný a provedený císařským řezem. Je dobré, když porod a následná poporodní péče probíhá v zařízení, které zná problematiku míšního poranění nebo je navázané na spinální centrum.
Kojení a péče o narozené dítě vyžaduje získání spousty nových dovedností, které mohou ulehčit praktické kompenzační pomůcky. Část z nich je v běžném prodeji, případně se jedná o pomůcky, které si rodiče vymyslí a vyrobí sami.
Jsou to hlavně pomůcky na přebalování dítěte, speciální postýlky se snadným přístupem pro vozík a také pomůcky na koupání.
Existuje už i mnoho pomůcek do exteriéru ‑ speciální kočárky či přídavné elekroadaptéry, které je možné připojit k vozíku atd.
Starostí každého rodiče je zajistit dítěti bezpečnost venku i doma. Rodič na vozíku může využít různé pomůcky, jako jsou například „vodítka“ na děti apod. Hodně náročné při zajištění ochrany dítěte je batolecí období, proto je dobré, pokud mohou s hlídáním a péčí vypomoci rodinní příslušníci nebo pokud rodiče využijí osobní asistenci.
Určitě je také dobré mít zmapovaná dostupná bezbariérová hřiště a mateřská centra.
Tak jako v každém vztahu, narození malého dítěte bývá zátěžovou zkouškou. Zvýšený tlak pociťují jak rodiče, tak jejich partneři. Dochází k mnoha náročným situacím, které často pramení z přetěžování.
Přes všechny složitosti však dětí našich klientů neustále přibývá a rodiče vše statečně a obdivuhodně zvládají, z čehož máme obrovskou radost!

V čem může být program máma, táta na vozíku užiteční právě vám?

Program Centra Paraple se snaží rodičům na vozíku poskytnout komplexní podporu pro snazší zvládnutí tohoto radostného, ale velmi náročného období.
Páry v období zvažování rodičovství, ale i celé rodiny zveme na intenzivní třídenní pobyt.
Díky dobrovolníkům zajišťujeme hlídání dětí po celou dobu tak, aby se rodiče mohli soustředit především na nabitý program.
Vytváříme pro ně cílený prostor pro komunitní sdílení. Jako instruktory zveme také rodiče na vozíku, kteří již mají odrostlé děti a rádi se o své zkušenosti podělí.
Připravujeme zajímavé přednášky šité na míru konkrétní skupině (na základě předem zjištěného zájmu) ‑ např. role rodiče v rodině, kompenzační pomůcky pro usnadnění rodičovství, zdravé stravování, zdravotní aspekty těhotenství a porodu u vozíčkářů a mnoho dalšího.
Součástí jsou i společné programy pro celou rodinu ‑ herny, cvičení atd.

A jaký byl letošní první "Máma, táta"?

V lednu tento program proběhl po dvouleté pauze. Zúčastnilo se ho 9 rodin, celkem 27 účastníků. Setkání jsme zahájili společným seznámením a představením programu víkendu.
Odpoledne následovala přednáška Role v rodině, na kterou rovnou navazoval praktický workshop.
Večer jsme strávili povídáním a zpěvem s kytarou.
Sobota začínala společným cvičením, po kterém rodiče předali děti „hlídacím“ dobrovolníkům. Dospělí se rozdělili na mužskou a ženskou skupinu, ve kterých se zamýšleli nad různými tématy a sdíleli informace, zkušenosti, pocity...
Odpoledne pak odstartovaly tzv. ergo‑tipy ‑ praktické vychytávky pro usnadnění péče o dítě. Rodiče, kteří již děti mají se s ostatními podělili o praktické zkušenosti, někteří své nápady dokonce přivezli a prezentovali. Velký dík patří Pavle Habrdové, instruktorce a zkušené mamince, která přijela s účastníky sdílet zážitky maminky na vozíku při péči o dvě malé děti.
Maminky poté měly možnost si na chvíli oddechnout a využít služeb vizážistky. V tělocvičně zatím probíhala zábava pro děti – měly zde nachystanou překážkovou dráhu a spoustu dalších aktivit. Odpolední blok zakončila malá bojovka v podzemních prostorách Paraplete.
V neděli, po rozcvičce s dětmi, nás svými zkušenostmi obohatila výživová poradkyně Aneta Sadílková, která mluvila o zdravém stravování nejen dětí.
Úplně na závěr jsme se ještě sešli a krátce se zamysleli nad celým programem a naplánovali jeho další pokračování.
Ve stejném složení se totiž sejdeme i v létě.
Velké poděkování patří všem účastníkům, ale i pořadatelům, přednášejícím, dobrovolníkům a fotografům.

Jak program probíhal vám přiblíží krátký komentář účastníků a několik fotografií

„Poslední lednový víkend jsme měli možnost zúčastnit se programu „Máma, táta na vozíku“, což nám přineslo zajímavé zpestření zimy ve velmi milé a různorodé bandě lidí.
Nelze opomenout perfektní zázemí pro nás rodiče, ale i naše ratolesti. Každé dítě mělo svůj vlastní dohled a my tak měli čas věnovat se sami sobě. Neuvěřitelné.
Diskutovalo se o mnoha oblastech, které souvisejí s rodičovstvím, partnerstvím, ale i s péčí sama o sebe.
Předávali jsme si zkušenosti a zjistili, že nejsme v některých složitých situacích sami a našli návod či jiný úhel pohledu, na jejich řešení.
Samozřejmě zbyl i čas na společné posezení, při kterém došlo i na kytaru.
Nemůžeme jinak, než doporučit všem stávajícím či budoucím mámám a tátům na vozíku a jejich partnerům.
Děkujeme všem, kteří se na kurzu podíleli.“

Honza, Lucie a Rozárka

mtnv_3
mtnv_ilu_2
mtnv_9