SPOLEČNOST

Žádost o průkaz OZP

29. října 2021
Žádost o průkaz OZP

Text: sociální pracovníci Centra Paraple

Poslední dobou často odpovídáme na otázky týkající se průkazů pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Čas od času naši klienti řeší vzniklou situaci, která není popsaná ani v informacích k průkazům OZP, ani na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) či Úřadu práce (ÚP). Proto jsme pro vás shrnuli praktické informace, které k průkazům OZP máme.

Žádost o průkaz

O průkaz OZP můžete žádat elektronicky, a to odesláním formulářů opatřených elektronickým podpisem nebo odesláním přes datovou schránku či osobně prostřednictvím tištěného formuláře na příslušné pobočce ÚP. V případě, že se z jakéhokoli důvodu přechodně zdržujete na jiném místě, než je vaše trvalá adresa, můžete po předchozí domluvě podat žádost o průkaz i na jiné pobočce ÚP.

Vyzvednutí průkazu

Vyzvednout průkaz byste si měli na pobočce, na které jste podávali Žádost o přiznání průkazu OZP. Může se však stát, že se ocitnete v situaci, kdy pro vás bude komplikované se na příslušnou pobočku dostat. Jako první by vás možná napadlo požádat o to, aby vám byl průkaz zaslaný poštou. Taková možnost ovšem neexistuje – průkaz OZP je totiž považován za ceninu, a tak jej poštou poslat nelze. K průkazu se ovšem můžete dostat i jinak, než je cesta na danou pobočku. Zaprvé můžete požádat o přeposlání průkazu mezi pobočkami, avšak tato skutečnost není nikde ukotvena a neexistuje pro ni žádná oficiální žádost. V tomto případě záleží pouze na ochotě pracovníků a je určitě na místě se s nimi na této variantě domluvit telefonicky. Zadruhé pak můžete požádat o vyrobení průkazu na jiné pobočce ÚP, než jste podávali žádost o jeho přiznání. Nicméně ani tato skutečnost není nikde uvedena, a tak i zde záleží na ochotě pracovníků.

Končící platnost průkazu

Jako každý průkaz, i průkaz OZP má vymezené datum platnosti, které je dobré si pohlídat a požádat včas o nový průkaz. Bez platného průkazu totiž nemůžete využívat výhody, které se k němu vážou. Maximální lhůta pro vydání nového průkazu OZP je sice devadesát dní, ale může se prodloužit dohromady až o šedesát dní: o třicet kvůli nutnosti provést sociální šetření a o třicet z důvodu, že posudkový lékař bude ze závažných důvodů potřebovat delší dobu na vyjádření. O nový průkaz je tedy dobré si zažádat alespoň tři měsíce před koncem jeho platnosti. 

Žádost o nový průkaz

V případě, že vám končí platnost průkazu OZP, musíte vyplnit formulář s názvem Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a zaslat ho stejným způsobem jako žádost o nový průkaz OZP. Může se stát, že vám pracovník ÚP bude tvrdit, že žádost o nový průkaz nemůžete podat dříve než tři měsíce před koncem jeho platnosti. Taková informace ovšem není pravdivá a není nutné se jí řídit, žádost lze opravdu podat v delším časovém předstihu. Přesto dle ÚP stačí zažádat si o nový průkaz dva měsíce před koncem jeho platnosti.

Doba mezi vydáním průkazu

V případě, že vám vyprší platnost průkazu a vy ještě nemáte k dispozici nový, nemůžete využívat žádné výhody, které jsou s průkazem OZP spojeny. A mějte na paměti, že s koncem platnosti průkazu OZP vám zanikne i platnost příspěvku na mobilitu. Avšak v případě, že žádáte o nový průkaz v době, kdy starý ještě platí, není potřeba žádat o příspěvek na mobilitu znovu. Pokud se ovšem stane, že zapomenete o nový průkaz zažádat a nárok na příspěvek na mobilitu vám tedy zanikne, pak musíte o příspěvek zažádat znovu.

Více obecných informací včetně formulářů najdete na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/-/priznani-prukazu-ozp.

Zdroj: MPSV https://www.mpsv.cz/-/priznani-prukazu-ozp, ÚP Praha 4 a 10

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat