SPOLEČNOST

Zodpovědná osobní péče

1. října 2017
Zodpovědná osobní péče


Zdroj: Magazín Paraple, Řříjen 2018

Text: David Lukeš, ředitel; Vojtěch Kubec, zakladatel MyBee & Innovative Home Care a.s.

Od narození trvá dlouho, než se člověk o sebe začne starat sám. Bolístky nám pomáhají řešit rodiče, nebo osoby, které se o nás starají. Postupně ale přicházíme na to, co se s naším tělem děje když onemocní, nebo je někde poraněno, prostě když nějak strádá. Podobné je to i po poškození míchy. Hodně věcí se učíme nově. Je to však stále naše tělo, jsme to stále my. A i když některou jeho část necítíme, nebo s ní nehýbeme, je stále naše a zaslouží si stejnou pozornost, jako ty ostatní.

Od minulého roku jsme se intenzivně bavili o všech možných tématech, která trápí většinu lidí po poškození míchy a snažili jsme se je otevírat během různých setkání. A také jsme si vždy některé stěžejní vybrali pro náš časopis.
Ale nechceme, aby zůstalo jen u článků. Články mají být základní informací, startem pro diskuzi, která ukáže, jak daná problematika lidi trápí a jak je možné se k ní postavit, aby jim co nejméně komplikovala každodenní život.
V loňském roce se uskutečnil první ročník Mezinárodního dne poškození míchy (SCI Day), během kterého jsme diskutovali především otázku osobní asistence a intimity. Obě témata jsme následně přenesli i do našeho Magazínu (prosinec 2016, srpen 2017).
Dalšími silně diskutovanými otázkami jsou určitě zdravotní péče (především ve spojitosti s péčí v domácím prostředí, dekubity a řešením bolesti), stárnutí, nedostatek vhodného bydlení, zaměstnávání, přetrvávající bariéry a naplnění života.
Ústředními tématy letošního SCI Day (více dále) byla prevence a zaměstnávání.
Nejlepší prevencí je jednoznačně zodpovědná péče o sebe sama. Je to komplex všeho co děláme a jak se ke svému tělu chováme. Od uspokojování nejzákladnějších životních potřeb, jakými jsou stravování či výkon fyziologické potřeby, po péči o zdraví.
A ač se v tomto článku chceme věnovat zejména péči o sebe sama, nemůžeme zde opomenout ani osobní asistenci a službu domácí péče.
Pokud je člověk omezen v mobilitě tak, že není schopný zajistit si péči o své tělo sám, musí umět dobře komunikovat se svou pečující osobou.
Základem je znát své tělo i možná rizika spojená s míšním poraněním. Umět vypozorovat, kdy se s mým tělem něco děje, naučit se rozpoznat varovné signály, i když jsou někdy dosti odlišné od toho, na co jsme byli zvyklí před touto změnou, je velmi důležité.
Již na spinálních jednotkách nemocnic se řeší otázka vyprazdňování a potřeba jeho pravidelnosti. Ta je důležitá nejen ze zdravotního pohledu, ale také z pohledu praktického fungování v sociálním prostředí - ať chci opět nastoupit do práce, nebo jen vědět, že si mohu dovolit vyjít s vnoučaty ven, či jet na víkend na chalupu, mimo mé plně uzpůsobené prostředí.
Dalším důležitým bodem je péče o pokožku, která je velmi zatěžována díky nehybnosti a nedostatečnému prokrvení. Dobrý sedací polštář, zádová opěrka vozíku a matrace do postele jsou nezbytnosti, bez kterých by člověk neměl odjíždět z rehabilitačního ústavu do domácího prostředí.
Každodenní důkladná kontrola těla, která může být spojená třeba s hygienou, či vstáváním nebo uleháním, je tou nejlepší prevencí možných dekubitů.
Kontrolujte začervenalá místa a pokud možno je odlehčujte. Změňte nastavení sedu, obuv, ošacení apod. Pokud dojde k poškození kůže v zatěžovaném místě, snažte se ho úplně odlehčit a zajistit si osobní asistenci a domácí péči. Pokud je indikována lékařem, je hrazena ze zdravotního pojištění (více dále). Během této doby se sice stanete dočasně více závislým na pomoci druhých, ale je to investice, která se rozhodně vyplatí.
Předchozí body jsou jednoznačně spojené i se správnou životosprávou. Postupem času můžeme vypozorovat, jak na náš organismus působí stravování. Nejde pouze o rizika spojená s nárůstem hmotnosti, který může v důsledku ovlivnit naší mobilitu, ale nevhodně zvolená strava nám může život zkomplikovat mnohem více.
Do zdravé životosprávy patří také správný pitný režim, který nejen čistí naše močové cesty, ale dostatečný příjem tekutin udržuje v lepší kondici i naší kůži.
Tělo také potřebuje řádně zrelaxovat. Tedy odpočinek, pravidelné cvičení a dostatečný spánek. To jsou předpoklady zdravé životní energie.
Nezapomínejte však ani na péči o duševní zdraví. Dělejte, co máte rádi, mluvte s lidmi o tom, co vás trápí, a neberte na lehkou váhu jakékoliv varovné signály. Je normální, když nás navštíví smutek, který vyvažuje radostné chvíle. Avšak dlouhodobý pocit nepohody a úzkosti může eskalovat v nepříjemné stavy ovlivňující celé tělo.

Autonomní dysreflexie

U tetraplegiků a paraplegiků s vysokou lézí se může rozvinout autonomní dysreflexie. Projevuje se prudkými bolestmi hlavy, vysokým krevním tlakem, pocením, třesem, zarudnutím ve tváři a zpomaleným pulsem. Dysreflexie je způsobena drážděním v ochrnuté části těla, která je necitlivá. Tělo reaguje na bolest, kterou necítí.
Nejběžnějšími příčinami bolesti jsou plný močový měchýř, infekce močových cest nebo zácpa. Dalšími mohou být onemocnění ledvin, močové kameny, otlaky a proleženiny, zarostlé nehty, u žen menstruace a těhotenství či porod.
Obvykle trvá poměrně dlouhou dobu, než se dysreflexie rozvine.Jde o velmi nebezpečnou situaci a její příčina musí být odstraněna co nejrychleji.
http://www.czepa.cz/poraneni -michy-/zdravotni -komplikace/

Domácí péče

Ať už na domácí zdravotní péči nahlížíme jakkoliv, jde bezesporu o službu, díky které pacienti a jejich rodinní příslušníci získávají nejen profesionální zdravotní pomoc, ale i pomoc v oblasti edukace týkající se daného onemocnění, psychickou podporu, ale hlavně partnera, na kterého se mohou kdykoliv s důvěrou obrátit.

Pro koho je domácí péče určena, jak ji využívat a způsob úhrady

O důvodnosti a rozsahu poskytování domácí zdravotní péče rozhoduje vždy ošetřující (praktický) lékař pacienta.
Platí však, že domácí zdravotní péče je určena pro každého, kdo v důsledku změny svého zdravotního stavu potřebuje v domácím prostředí zajistit odbornou ošetřovatelskou péči, a to bez rozdílu věku, diagnózy, sociálních poměrů, rodinného zázemí aj.
V této souvislosti se často setkáváme s případy, kdy ošetřující lékař odmítá domácí péči předepsat z obavy, že její předpis bude podléhat regulaci ze strany zdravotní pojišťovny. Tato informace, rozšířená mezi lékaři, se však nezakládá na pravdě. Domácí zdravotní péče totiž jako jediná, tzv. vyžádaná, péče není zdravotní pojišťovnou regulována a lékaři tak nehrozí žádná finanční srážka. Lékař by proto při její indikaci měl vycházet jen z její důvodnosti a z potřeb pacienta. Žádný jiný aspekt by v jeho rozhodování neměl hrát roli.
V případě, kdy lékař rozhodne o vhodnosti domácí zdravotní péče, kontaktuje on nebo přímo pacient agenturu domácí zdravotní péče, kterou si zvolí, a která následně péči, po dohodě s pacientem, jeho blízkými a rodinou, zahájí. Pravidlem je, že by péče měla být zahájena bez jakéhokoliv prodlení poté, co ji lékař indikuje.
Domácí péče indikovaná ošetřujícím lékařem je v plném rozsahu hrazena zdravotní pojišťovnou a pacient za ní tedy nic nehradí. Jedinou limitací je zde frekvence a rozsah návštěv, který je omezen na 3 hodiny denně. Jde-li však o pacienty v terminálních stádiích nemoci, je možné rozsah poskytované péče indikovat v rozsahu až 6 hodin denně.
Mohou nastat i situace, kdy se na agenturu obrátí pacient s žádostí o zajištění péče, aniž by ji lékař indikoval. V takovém případě zajistí komunikaci s ošetřujícím lékařem přímo agentura tak, aby péče mohla být zahájena co nejdříve. Vrchní sestra agentury zároveň s pacientem nebo jeho rodinným příslušníkem provede krátký rozhovor, aby získala informace, které potřebuje pro komunikaci s lékařem.
Domácí zdravotní péče je tu pro vás a je užitečnou a dostupnou službou, která pomáhá a usnadňuje překonat komplikace spojené se změnou zdravotního stavu.
Při výběru poskytovatele buďte pečliví a nebojte se vyžádat si péči, na kterou máte nárok.
Hlídejte si, zda k vám sestry domácí péče dochází tak často, jak váš lékař doporučil a nezapomínejte, že indikovanou péči hradí zdravotní pojišťovna a agentura po vás nikdy nemá právo požadovat jakékoli další úhrady za péči, kterou vykazuje k úhradě zdravotní pojišťovně.

Představení domácí péče Včelka

Domácí péče Včelka sdružuje pečující organizace, které svým klientům poskytují jak domácí zdravotní péči, tak pečovatelskou službu a osobní asistenci.
V současné době poskytuje služby klientům po celém území Hlavního města Prahy, v okrese Beroun, v Kraji Vysočina a okrese Pardubice.
Aktivně navazuje spolupráci s dalšími pečujícími organizacemi, jejichž činnost je založena na podobných hodnotách, aby její služby mohl v budoucnu v rámci České republiky využít kdokoliv.
V letošním roce budou služby rozšířeny i do regionu města Ostravy a počátkem roku 2018 je nabídne i obyvatelům okresů Plzeň–město, Plzeň–sever a Frýdek–Místek.
Její péče je založena na lidském a profesionálním přístupu, úctě, důvěře, zodpovědnosti a flexibilitě v řešení požadavků pacientů.
Více se můžete dozvědět na webových stránkách www.pecevcelka.cz, využít můžete jakékoliv uvedené telefonní číslo. Kdokoliv z týmu vám velmi rád pomůže zodpovědět vaše dotazy, či vám pomůže s kroky k zajištění péče o vás či vašeho blízkého.

TÉMA_logo_Včelka

 

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat