Ve třetí jógové lekci se zaměříme na jemné a plynulé rozhýbání naší páteře a horních končetin.

Text: Sylva Dundáčková, vedoucí pohybového úseku

U každého cvičení je důležité hlídat, co vám říká vaše tělo. Pokud by vás při cvičení cokoliv bolelo, je zapotřebí vrátit se o kousek zpět či přestat cvičení provádět úplně. Jedině tak se vyhnete přetížení či poranění.

Lekce začíná hrou na Harmonium a zpěvem Guru mantry. Opakování mantry se může stát nástrojem ke koncentraci a osvobození mysli od myšlenek (“man” znamená “mysl” a “tra” je “nástroj, svoboda”)  a také se její vibrace využívá k harmonizaci, přeměně energie či léčení tkání. V ideálním případě k obojímu. Mantry mají největší účinek, zpívají-li se nahlas. Zpěv je jedna z nejjistějších cest k životní radosti a nejspolehlivěji otevírá naše srdce. Tedy zpívejme často, zpívejme rádi, zpívejme cokoli, hlavně zpívejme srdcem. Pokud není možné mantru zpívat nahlas, můžete si ji opakovat v duchu. Hlavní část lekce je sestavena zpěti cviků, které se postupně propojí v plynulou sestavu.

Na závěr  se můžete těšit na krátkou a vedenou relaxaci a meditaci. 

jóga III