V Kauflandu rozhodují činy a u nás je to znát! Společnost Kaufland s Centrem Paraple spolupracuje již od roku 2013, řadí se právem mezi naše hlavní partnery. Podpora má promyšlenou kontinuální linku. Dlouhodobě se soustředí na pohybové aktivity, které jsou důležitou součástí celkové nabídky služeb Centra Paraple. Sport a pohyb sám o sobě vhodně doplňuje rehabilitační aktivity fyzioterapie a ergoterapie.

Nový posilovací stroj doplnil stávající sestavu, již dříve Kauflandem pořízenou, naší venkovní posilovny. Nový přírůstek je vybaven třemi stanovišti, které napodobují jízdu na handbiku, jízdu na běžkách a veslování. Rozšířením o nové aktivity naše venkovní posilovna získá na komplexnosti, sada vybavení podporuje rozvoj fyzické zdatnosti všech svalových partií včetně zdatnosti kardiorespirační. 

Děkujeme!

TOTEM1