Dobrý den, před více než třemi lety jsem měl úraz páteře. V minulosti jsem se věnoval kolektivním sportům, hrál jsem hlavně fotbal a chtěl bych i na vozíku začít něco aktivně dělat. Kamarád říkal, že se snad na vozíku hraje i ragby, což mě hodně zaujalo. Jsem ale kvadruplegik, tak se bojím, že to asi nebudeme sport pro mě. Máte s tím nějaké zkušenosti?

Zdroj: Magazín Paraple, březen 2020
Text: Tomáš Drábek, metodik kvality sociálních služeb

Váš dotaz je na správném místě, protože součástí odborného sociálního poradenství nejsou jen dotazy na různé dávky a příspěvky nebo problematiku bydlení a pracovního uplatnění, ale poradenství může být zaměřené i na oblast tolik důležité seberealizace a volnočasových aktivit. V Centru Paraple navíc působí pohyboví terapeuti, kteří se na individuální i kolektivní sporty lidí s tělesným postižením zaměřují.
Vaše obavy rád vyvrátím, protože ragby vozíčkářů, byť se jedná o dynamický a kontaktní sport, je naopak jediným kolektivním sportem, který je určen pro lidi s těžším tělesným postižením. Takže to, že máte postižení míchy s následkem ochrnutí všech končetin je zjednodušeně podmínkou pro to, abyste mohl tento sport vůbec dělat. Ragby vozíčkářů mohou hrát totiž jen lidé, kteří mají funkčně postižené alespoň tři končetiny.
V České republice má vozíčkářské ragby dlouhou tradici, první klub byl založen již v roce 1993. Od roku 2000 také samostatně funguje Český ragbyový svaz vozíčkářů, který zajišťuje chod české národní reprezentace tohoto sportu a organizuje Českou národní ligu ragby vozíčkářů.
V současné době jsou v České republice čtyři aktivní týmy, na které se můžete obrátit, získat tak více informací a především si vše vyzkoušet. Pravidelně trénují v Praze, Ostravě a Hradci Králové. Do začátku nepotřebujete nic kromě svého odhodlání. Vše potřebné, včetně speciálního sportovního vozíku, vám týmy rádi zapůjčí. Tréninků se účastní i dobrovolníci a rozhodčí, kteří vám mohou být nápomocni s nezbytnou základní osobní asistencí.
Pokud se následně rozhodnete vozíčkářskému ragby věnovat, bude časem potřebné si vlastní sportovní vozík pořídit. Tato speciální kompenzační pomůcka, podobně jako pro jiné sporty, bohužel není v České republice nijak hrazena z veřejných zdrojů. Nelze na ní tedy získat příspěvek od Úřadu práce ČR nebo od zdravotní pojišťovny.
Přestože se jedná o větší investici, není ani zde třeba mít velké obavy. Jestliže nebudete mít dostatek vlastních volných financí, můžete se obrátit s žádostí o pomoc na některou nadaci nebo nadační fond, přičemž lze podat i více žádostí souběžně a potřebnou částku složit. Pokud budete s žádostmi o finanční podporu potřebovat pomoc, je možné se obrátit na úsek sociální práce Centra Paraple. V této věci máme dobrou zkušenost např. s Nadací Charty 77, Nadací Agel nebo s Nadací Anděl na kolech.
Zároveň vám dám rovnou jeden dobrý tip na projekt Nadačník (https://nadacnik.cz). Jedná se o webový portál, který je rozcestníkem nadační podpory a má část věnovanou přímo vozíčkářům, kde naleznete rady a návody, včetně různých vzorů nebo volně dostupného a přehledného e-booku „8 kroků jak úspěšně vyplnit žádost“.

Pro více informací o vozíčkářském ragby navštivte stránky www.crsv.cz.