Dýchání

Dýcháte správně? Zjistěte to

3. prosince 2018
Dýcháte správně? Zjistěte to


Zdroj: Magazín Paraple, prosinec 2018

Text: Martin Gregor, Tomáš Vyskočil; fyzioterapeuti / Foto: Tomáš Vyskočil

Lidé s poškozením míchy jsou ve zvýšené míře ohroženi dechovými onemocněními nejenom v akutním a subakutním stádiu, ale i ve stádiu chronickém.
Současné studie ukazují, že poruchy dýchacího (respiračního) systému jsou významnou příčinou zdravotních rizik především u lidí s vysokou krční míšní lézí.
V rozmezí pěti let po poškození míchy se plicní funkce zhoršují v míře, která překračuje parametry normální u běžné populace.
Mezi komplikace, které souvisí s poruchou funkce dechového systému patří například zápal plic, zvýšená tvorba hlenu v dýchacích cestách, nevzdušnost plicní tkáně či dechové selhání.
Hlavní příčinou vzniku těchto obtíží je u lidí s míšní lézí ochrnutí převážné většiny dechových svalů, které zajišťují mechaniku dýchání a tím mají přímý vliv na ventilaci vzduchu v plicích. Z těchto důvodu je proto podstatné sledovat ukazatele plicních funkcí ve všech fázích po míšním poškození.
Jednou z nejčastěji používaných metod, která je umožňuje vyšetřit, je spirometrie.

Jak odhalit, že se něco dějě? Pomocí spirometru

Prostřednictvím spirometru je možné zaznamenat průtok, objem a tlak vzduchu v dýchacích cestách.
Mezi nejdůležitější parametry, které mohou ukázat poruchu plicních funkcí u lidí s míšní lézí, patří usilovná vitální kapacita (Forced Vital Capacity – FVC), vrcholový průtok vzduchu při výdechu (Peak Expiratory Flow – PEF), vrcholový průtok vzduchu při kašli (Peak Cough Flow – PCF) a maximální nádechový a výdechový tlak (Maximal Inspiratory/Expiratory Pressure – MIP, MEP).
Vitální kapacita – množství vzduchu vydechnutého po maximálním nádechu. Je klíčovým ukazatelem respiračního zdraví u tetraplegie. Při nižších hodnotách ukazuje na zvýšené riziko infekce a dalších komplikací. U tetraplegie jsou hodnoty vitální kapacity sníženy o 30 – 50 % od normy.
Vrcholový průtok vzduchu při výdechu (Peak Expiratory Flow – PEF) – jedná se o maximální výdechovou rychlost. Hodnota snížená pod 2,7 l/s je spojována s neefektivním kašlem a s nemožností vyčistit dýchací cesty.
V Centru Paraple máme k dispozici přenosný spirometrický přístroj, takže můžeme tyto hodnoty měřit při fyzioterapeutickém vyšetření a zjistit tak případná rizika.
Dle výsledků zahájíme buďto cílenou dechovou rehabilitaci (respirační fyzioterapii) přímo na pobytu, anebo klientovi doporučíme řešení na specializovaném pracovišti.
V praxi se totiž ukazuje, že oslabení respiračního systému v důsledku míšní léze je příčinou jeho vyšší náchylnosti k zatížení, které může být způsobeno běžnou infekcí dechových cest, dlouhodobou imobilizací, celkovým snížením fyzické kondice, chronickou poruchou funkce pohybového aparátu aj.
Při znalosti dechových parametrů lze mnohem lépe určit v jaké pásmu rizika se klient nachází.

Věnujte svému dýchání pozornost

Dle Jiřího Kříže, primáře spinální jednotky Fakultní nemocnice v Motole, je zlepšená diagnostika, včasné prevence a léčba faktorem, který výrazně snižuje riziko rozvoje respiračních komplikací.
Proto je i v chronickém stádiu po míšním poškození nutné sledovat plicní funkční parametry. Stav respiračního systému je sice již stabilizován, ale to nemusí nutně znamenat, že není náchylný k selhávání.

V Centru Paraple poskytují poradenství v oblasti dýchacího systému fyzioterapeuté.
Indikují ho na základě vlastního vyšetření, nebo na základě žádosti klienta. Provádějí měření pomocí spirometru, nastavují vhodnou léčbu (respirační fyzioterapii) či klienta odesílají na specializované pracoviště.
Poradenství poskytují jak klientům v pobytové službě, tak mimo ní.
Pokud máte o toto poradenství zájem, obraťte se na Hanu Melicharovou, vedoucí úseku fyzioterapie, na kontaktech 8.ysT65j-onrQOQhWknz2329g nebo 274 001 311.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat