Léčivé konopí je odborné pojmenování konopí s vyšším obsahem psychoaktivní látky tetrahydrocannabinol (THC). Konopí s vyšším obsahem THC je stále v mnoha státech na světě vedeno pouze jako droga a kvůli tomu je postaveno mimo zákon, nebo – jako v případě České republiky – postaveno na úroveň léku a úřady regulováno. Není tedy možné si rostliny s vyšším obsahem THC doma pěstovat, respektive není povoleno je dále zpracovávat a dostat se tak k „domáckému“ léčivému konopí. Ve chvíli, kdy začnete vypěstované konopí sušit nebo ho jinak zpracovávat, začínáte vyrábět psychotropní látku. Je mnoho lidí, kteří konopí s vyšším obsahem THC pěstují, a to čistě ze zdravotních důvodů, ale ani pro ně neexistuje výjimka a jediný možný postup, jak se k léčivému konopí legálně dostat, je získat ho na lékařský předpis. To však lze pouze v případě, že to vaše diagnóza, či lépe řečeno projevy nemocnosti, umožňuje.

Zdroj: Magazín Paraple, duben 2021
Text: David Lukeš, ředitel Centra Paraple

Konopí pro léčebné použití

Konopí pro léčebné použití (dále jen „konopí“) je indikováno jako podpůrná či doplňková léčba ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění. Jedná se o sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica L. Konopí pro léčebné použití obsahuje velké množství účinných složek. Mezi nejvýznamnější patří Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD). Obsah účinných látek se může pohybovat od 0,3 % do 21 % u THC a od 0,1 % do 19 % u CBD. Konopí je regulováno zejména zákonem o návykových látkách (167/1998 Sb.) a vyhláškou o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (236/2015 Sb.). Zkušení i méně zkušení pěstitelé se často rozčilují, že nechápou, proč by měli, i když pouze za doplatek dotované ceny, pořizovat léčivé konopí v lékárně, když si jej mohou vypěstovat sami a Česká republika jej tak nemusí dovážet. Nicméně stát zatím nemá o pěstování konopí pro léčebné účely zájem. Nebo to tak alespoň, podle stanovených podmínek Státní agentury pro konopí pro léčebné účely (SAKL), působí. Důkazem toho je jediný český dodavatel, který navíc tuto část svého obchodování dotuje. Stále zde totiž přetrvává velké stigma této vzácné rostliny, která byla k léčebným účelům hojně používána již v minulosti. Jenže pak jsme ji, podobně jako jiné rostliny, zakázali jako viníka našich problémů. Obecně jsem pro dekriminalizaci konopí. Na druhou stranu vnímám jako prospěšné, že lidé, kteří konopí používají pro léčebné účely, jsou díky nutnosti předpisu vedeni u lékaře, který tak může látku vhodně dávkovat, být nápomocný a vysvětlit i možná rizika. Je totiž velmi důležité znát dobře svůj zdravotní stav, aby užití konopí (stejně jako jiných léčivých prostředků) nenadělalo více škody než užitku. Dobrý lékař s vámi projde také rodinnou anamnézu a zjišťuje možné zatížení různými psychickými onemocněními, která se mohou na základě užívání psychoaktivní látky THC spustit. Ostatní nežádoucí účinky nejsou dramatické a konopí pro léčebné účely není látka, která by vykazovala vysoké riziko vzniku závislosti. V České republice můžete být léčeni konopím ve formě samotné sušiny, tedy sušenými samičími květy rostliny, které jsou určeny k dalšímu zpracování různou formou, nejčastěji k vaporizaci (= inhalace za pomocí speciálních přístrojů – vaporizérů), nebo již hotovými kapslemi, které obsahují „zpečenou“ formu téhož. V druhém případě je někdy pro lékaře snazší regulovat množství a poměr účinných látek. Podle sdělení lékárníků však lze i sušinu rozdělit do menších dávek tak, aby to odpovídalo indikaci lékaře. Lékaři sice mají možnost korigovat poměr účinných látek THC a CBD v předepisovaném léčivu, ale není to ideální. Ideální by bylo pochopit změny, které v těle probíhají při požívání konopí, a tyto změny umět řídit. Je prostě těžké detailně pochopit léčivé procesy v těle, které dokáže mnoho problémů řešit samo. Nejlepší by pro řízenou léčbu bylo předepisovat konopný extrakt, který se dobře dávkuje a snáze se udržuje jeho požadovaná kvalita. V České republice však tato forma zatím není legální. Reakce na léčbu konopím pro léčebné účely může být různá, někdy se mohou negativní stavy i zhoršit. Kvůli zvýšené citlivosti tak můžete po konzumaci konopí vnímat např. bolest daleko intenzivněji. V takovém případě je důležité informovat svého ošetřujícího lékaře a ten vám může předepsat konopí s jiným poměrem účinných látek.

Obecně je kolem léčivého konopí mnoho mýtů a nepravd. O některých z nich jsme se již zmiňovali v minulosti. Ta nejzákladnější fakta však shrneme i zde:

  • Léčivým konopím se nelze předávkovat a většinu nežádoucích účinků je možné zvládnout v domácím prostředí.
  • Riziko vzniku závislosti na léčivém konopí je velmi malé. Jedná se výhradně o psychickou závislost, tedy určitý návyk na stav uvolnění, který se popisuje u konopí pro léčebné účely jako nežádoucí účinek.
  • Léčivé konopí není určené pouze k vaporizování, lze jej přidávat i do jídla nebo ho konzumovat ve formě kapslí či aplikovat čípky.
  • Více informací (včetně lékařů, kteří jsou registrovaní pro preskripci a výdejních lékáren) naleznete na → http://www.sakl.cz/pacienti/ co-je-konopi.

Centrum Paraple se v rámci svých aktivit věnuje konopí v léčbě ve spolupráci s dalšími pracovišti a odborníky. Můžeme vám tak předat základní informace a zprostředkovat kontakt na specialisty. Léčbu konopím ve formě tablet můžete konzultovat s Jiřím Křížem, primářem spinální jednotky Fakultní nemocnice v Motole (e-mail: jiri.kriz@fnmotol.cz), nebo Kristinou Rannou, lékařkou, která se věnuje léčbě konopím (e-mail: kristina.ranna@endokanabinolog.cz).