Otázka intimního života je zpravidla jednou z nejčastějších a nejčasnějších, na kterou se lidi po poškození míchy ptají.

Zdroj: Magazín Paraple, říjen 2018
Text: David Lukeš, ředitel Centra Paraple / Spolupráce: Lucie Šídová, výkonná ředitelka Freya, z.s.

Člověk sám vnímá změny, které se dotkly jeho těla ‑ ať už jde o změnu citlivosti, nebo změny týkající se vyprazdňování, mobility apod. Učí se s tím žít, poznává své „nové“ tělo a vytváří si vlastní program, ve kterém mu je pohodlně ‑ v dané situaci a v rámci možností. A není důvod neřešit či ignorovat také oblast sexuality.
Sám si pamatuji, že i pro mě to byla už krátce po úrazu velmi důležitá věc. Nešlo však pouze o sex jako tělesný akt. Ačkoliv mé tělo bylo v té době téměř nepohyblivé, necitlivé a samo nedýchající (byl jsem zaintubovaný), přesto mě neopouštělo vědomí, že jsem stále sexuální bytost, která má ráda své soukromí a svou intimitu.
Mozek byl v pořádku, srdce také a chemické reakce fungovaly nadále. Pamatuji si, jak pro mě bylo příjemné zažívat milé úsměvy pečujících sestřiček, jejich vlídná slova, občas přes dezinfekci ucítit vůni parfému, zažívat terapie s fyzioterapeutkami nebo návštěvy kamarádek.
Na druhé straně si ještě stále přesně vybavuji i pocity studu, když jsem ležel, jak mě pánbůh stvořil a byl jsem polohován, myt, nebo jsem vleže vykonával potřebu, o čemž jsem z počátku neměl vědomě ani potuchy.
Na své další cestě jsem se postupně setkával nejdříve s materiály k této problematice, které jsem pročítal a později s mazáky, kteří mi dávali cenné rady. A přišly i první zkušenosti, které byly díky pohodovému přístupu partnerek vždy příjemné.
Začal jsem toto téma zkoumat v širších souvislostech, protože mi přišlo zajímavé, že i když je člověku nejhůře, tak svou sexualitu stále pociťuje. A to bez ohledu na handicap.
Jsem přesvědčený, že každý člověk je krásná bytost, která může prožít svou sexualitu a najít si spřízněný protějšek.
V Centru Paraple tuto otázku řešíme v celkovém kontextu života a chceme lidem dodávat motivaci i v této velmi citlivé záležitosti. Oblast sexuality je, podobně jako jiná klíčová témata, řešena multidisciplinárním týmem, kde nechybí jak naši odborníci, tak externí spolupracovníci (sexuálních terapeuti).
Důležité je také to, jak na své okolí působíte, jak se oblékáte, voníte, komunikujete atd. Tím vším vysíláte signál ‑ ano, jsem tu, chci být součástí společenství, chci navázat vztah.
Nepotlačujte svou sexualitu. Může to vést k velké frustraci ustící např. v nadměrné užívání nevhodné substituce, jakou je třeba sledování pornofilmů na internetu. Hledejte řešení, existuje.

Organizace Freya – S čím vám může pomoci?

Freya, z.s. se zaměřuje na poradenství a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí a pečujících osob, jimiž mohou být rodiče či jiní opatrovníci, v oblasti sexuality a vztahů osob se zdravotním postižením a seniorů.
V České republice rozvíjí službu sexuální asistence.

Freya o sobě

„Především bychom chtěli pokračovat v propagaci nejen myšlenky, ale i samotné služby sexuální asistence pro lidi se zdravotním postižením a dále rozvíjet téma důležitosti sexuality a prožívání vztahů zejména u těchto osob. V neposlední řadě považujeme za důležité nezapomínat na ty, jež jsou závislí na péči jiných osob a žijí např. v pobytových zařízeních,“ říká Lucie Šídová, spoluzakladatelka Freyi.

Spolupráce Centra Paraple a Freyi

Centrum Paraple spolupracuje s Freyouv několika oblastech. Jednou z nich je školení sexuálních asistentů tak, aby mohli člověku čerpajícímu službu i mírně asistovat.
Aktuálně spolupracujeme také na vytvoření publikace věnující se oblasti sexu lidí po poškození míchy a také plánujeme zorganizování několika workshopů.V neposlední řadě našim klientům doporučujeme poradenství, které v oblasti sexuality poskytuje právě Freya.

Co je sexuální asistence?

Sexuální asistent nabízí podpůrné aktivity pro lidi s handicapem a seniory.
Jedná se například o poradenství v oblasti sexuality a vztahů, možnost mluvit o svých tématech v této oblasti, hledání intimního prostoru, možnost znovu se dotýkat svého těla, nácvik masturbace, doteky, společnou nahotu, koupel, nákup erotických pomůcek, masáže (od klasických po erotické), sexuální interakci atd.
Sexuální asistence je určena lidem se zdravotním či mentálním postižením a seniorům. Ale i párům, kde oba dva partneři mají nějaké fyzické postižení a je pro ně těžké mít sexuální styk. Sexuální asistent jim může pomoci najít vhodnou polohu tak, aby např. byli schopni mít sexuální styk.