UŽITEČNÉ TIPY

CZEPA - Česká asociace paraplegiků

24. března 2020
CZEPA - Česká asociace paraplegiků


Zdroj: portál czepa.cz

CZEPA je nezisková organizace pomáhající lidem s poraněním míchy, ať následkem úrazu páteře nebo onemocněním míchy. Jejím posláním je zkvalitňovat život klientů ve všech oblastech. Bojuje za jejich práva na poli legislativním, poskytuje jim služby, pomoc a podporu. V neposlední řadě usilovně pracuje na zlepšení vnímání vozíčkářů širokou veřejností.

CZEPA je také jedním ze zakladatelů Centra Paraple, zásadním způsobem se podílela a podílí na zlepšení úrovně zdravotní péče o osoby s poraněním míchy v České republice.

Realizuje také řadu projektů počínaje startovacím bydlením pro klienty krátce po úrazu, tréninkovým pracovištěm Hvězdný bazar, peer mentoringem, přes preventivní edukativní projekt BanalFatal! na školách, až po tvorbu komunitního a informačního portálu nejen pro vozíčkáře Vozejkov.cz a interaktivní mapy Vozejkmap.cz.

Mnoho dalších zajímavých a důležitých informací se dozvíte na stránkách České asociace vozíčkářů czepa.cz.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat