Péče o kompenzační pomůcky je úzce spjata s péčí o tělo. Kompenzační pomůcka, která je v kontaktu s tělem, má vliv na stav kůže, kterou je tím pádem potřeba pravidelně kontrolovat, aby na ní nevznikaly jakékoliv defekty.
Stav pomůcky má také zásadní vliv na správné nastavení postury sedu, které minimalizuje vznik patofyziologických změn (skoliotické držení, sešikmení či rotace pánve, postavení trupu a končetin ad.).

Zdroj: Příloha Magazínu Paraple, květen 2019
Text a foto: Zuzana Grgorová, Barbora Rusínová, ergoterapeutky

V této příloze se zaměříme na péči o základní kompenzační pomůcky pro lidi s poškozením míchy, a to mechanický a elektrický vozík a sedací systémy.
Kvalitní péče se však určitě nesmí týkat jen těchto pomůcek, ale je třeba ji věnovat i např. pomůckám pro volný čas a sport.
Na fotografiích vám ukážeme nejčastější následky chyb v péči o pomůcky, kterých se uživatelé dopouštějí. Netýká se některá z nich i vás?

Celý text cvičení s fotografiemi si můžete stáhnout v PDF.