Slova protetika a ortotika vám asi znějí povědomě. Ale víte přesně, co tyto obory řeší? Ortopedická protetika se zabývá výrobou, aplikací a opravou individuálně zhotovovaných ortéz a protéz. Ortotika se pak zabývá náhradou ztracené funkce dané části těla. Oba obory pomáhají i našim klientům, nejčastěji při zajištění rozsahu pohybu (např. protahování zkrácených svalů a dalších struktur nebo korekce patologického postavení zápěstí či prstů). Také proto vás chceme nechat nahlédnout pod pokličku tohoto zajímavého odvětví a přinášíme vám rozhovor s Milanem Hrnčálem, zkušeným ortotikem-protetikem, který nás ergoterapeuty i naše klienty dlouhodobě podporuje jak svou odborností, tak lidským přístupem.

Zdroj: Magazín Paraple, říjen 2021
Text: Zuzana Gregorová, ergoterapeutka Centra Paraple

Kdo je ortotik-protetik, co musí umět a jaká je náplň jeho práce?

Je to člověk, který musí mít přehled o tom, jak funguje lidské tělo a jak jeho funkce technicky podpořit. Jeho úkolem je pomocí různých materiálů a polotovarů vytvořit funkční ortopedickou pomůcku.

Víme o vás, že ve svém oboru působíte více než třicet pět let. Proč jste se pro něj rozhodl a jaká byla vaše cesta?
K ortopedické protetice jsem se dostal náhodou. V době, kdy jsem končil základní školu, byla v Luži otevřena protetika, a tak byla poptávka po zaměstnancích. Po absolvování školy jsem začal pracovat v oboru a už u něj zůstal.

Vaše firma byla založena v roce 1995. Co se za tu dobu v oboru odehrálo, změnilo?
Stejně jako každý obor, i ten náš se vyvíjí. Objevily se nové materiály a technologické postupy. Bohužel v průběhu let přibylo kolem výroby pomůcek i hodně papírování. Na všechny ortézy i protézy se dělají předběžné kalkulace a vše podléhá schvalování zdravotními pojišťovnami.

Je oblast/problematika, na kterou se vysloveně specializujete?
Já osobně se specializuji na ortotiku a můj kolega na protézy. Jsme schopni vybavit pomůckou jak pacienty, kteří jsou zvyklí na kožené stehenní přístroje a jiné speciální pomůcky vyráběné původními technologiemi, tak i ty, kteří chtějí modernější pomůcky. 

Kdo je váš nejčastější klient?
To nelze specifikovat. Jsou to ti, kteří potřebují naše služby. Od nejmenších dětí přes všechny věkové kategorie až po seniory.

Jsou dnešní protetici schopni reagovat i na individuální požadavky typu zpracování kůže, ušití? Nebo je trendem spíše skládání prefabrikovaných komponentů a 3D tisk?
Jen na vysvětlenou, ve výrobě se používá označení useň – což je kůže zpracovaná činěním pro potřeby výroby pomůcek. Ve vaší otázce kůže evokuje myšlenku, že upravujeme kůži pacienta. Je to paradox, protože pásky a ortézy jsou kožené. Ale abych se vrátil k otázce, většina protetických firem, i když běžně používá moderní technologie a materiály, je stále schopna zhotovit pomůcky tak, jak se vyráběly dříve z kovu a usní. Prefabrikované komponenty se používají především pro pacienty po úrazech. U diagnóz, kde je pomůcka potřebná dlouhodobě, je vhodnějším řešením pomůcka vyrobená na míru.

Jste zastáncem individuálního přístupu, který ale mnohdy znamená více práce a spoustu času navíc? Stojí pak výsledek za to?
Já osobně ano. Jsem přesvědčen, že každý člověk je jiný. I lidé se stejnou diagnózou mají odlišné nejen rozměry, ale i jiný rozsah pohybu, jiné svalové vybavení a podobně. Proto dávám přednost individuálně vyrobené pomůcce přesně podle potřeb konkrétního člověka.

S jakými konkrétními zakázkami k vám chodí spinální klienti? V čem se práce s nimi liší?
Řekl bych, že tito lidé nejčastěji potřebují dlahy ať už na horní, nebo dolní končetiny, protože u většiny z nich hrozí vznik kontraktur určitých svalových skupin. Dále pak hojně používají individuální kompenzační ortézy pro sed. Spinální klienty odbavujeme stejně jako jiné.

Nedávno jsme spolu hovořili o tom, že jste schopný vyrobit i antidekubitní polštář nebo sedák na míru. Jde o tzv. individuální ortézy pro sed, které splní ty nejpřísnější požadavky na rozložení tlaku a kompenzaci asymetrie postury. Můžete našim klientům přiblížit, čím se tato technologie liší od sériově vyráběných pomůcek a pro koho jsou nejčastěji určené
Individuální ortézy pro sed jsou určené pro prevenci otlaků při sedu a korekci trupu. Z těchto požadavků vychází i technologie výroby. Míra se bere pomocí speciálních odfukovacích vaků, kdy je do nich klient usazen, zkorigován a po vysátí vzduchu z vaků vzniká otisk. Na základě něho v naší dílně vyřežeme základní tvar sedačky nebo podsedáku. Při zkoušce provedeme potřebné korekce a úpravy. Tím je sedák připraven na vylepení antidekubitní pěnou a potažení látkou. Dále pak zhotovíme duralovou skořepinu podle rozměrů vozíku, do které se sedák vloží. Podle potřeb klienta jsou ušity fixační pásy různé šíře i délky tak, aby se klient v ortéze cítil pohodlně a bezpečně a ortéza plnila svůj účel.

Mne jako ergoterapeutku hodně zajímají dlahy. Pracuji s termoplasty, které jsou relativně jednoduše zpracovatelné. Leccos tím vyřeším, ale na něco už jsem bohužel krátká. Například komplikované tvrzené dlahy s polohovacím mechanismem – ráčnou už chtějí pořádné vybavení. Jaké pomůcky vlastně k výrobě dlahy potřebujete?
Já bych to nenazval pomůckami, ale je třeba široká škála různých strojů a nářadí. K tvarování plastů používáme kontaktní pec, pro zhotovení kovového polohovacího mechanismu je zapotřebí svářecí inventor. Dále potřebujeme stůl a rašple na výrobu sádrových modelů, různé vrtačky, brusky, nůžky na plast i na kov, hladicí kotouče na plast a průmyslové šicí stroje.

Co klient absolvuje, než má k dispozici svou dlahu, a jak dlouho trvá proces její výroby
Většinou stačí tři setkání klienta s protetickým technikem. Na prvním se odebere míra, na druhém se ortéza vyzkouší a při třetím se pomůcka předá. U složitějších ortéz jsou zkoušky dvě. Do doby trvání výroby je nutné započítat i čas, kdy se čeká na schválení zdravotní pojišťovnou, ten my ovšem neovlivníme. Jakmile máme schválený poukaz, vyrobíme pomůcku do tří až pěti týdnů.

Častou překážkou v pravidelném používání dlahy je její nasazení, které je někdy komplikované a mnohdy vyžaduje asistenci druhé osoby. Hodně spolu diskutujeme specifické úpravy dlah (gripy, háčky, poutka), které klientovi umožní její samostatné nasazení, dotažení nebo sundání. Je možné je doplnit na dlahu dodatečně tak, aby mohl být klient soběstačnější?
Samozřejmě ano, pokud je to technicky možné a nenaruší to funkčnost ortézy. Vše je vždy na domluvě s klientem, popřípadě fyzioterapeutem a ergoterapeutem.

Motivací pro to dlahu nosit je i její estetický pohled. Může si klient vybírat např. barvu nebo design, aby mu bylo její používání příjemnější?
V dnešní době je v nabídce velké množství kolorovacích papírů na plasty, a tak si klient vybírá, co se mu líbí.

Jaké jsou nejčastější vady dlah? Z jakých důvodů a při čem se nejvíce poškozují?
Nevím o vadách dlah. Jediné, co mě napadá je, že se někdy zasekne polohovací mechanismus, ale k tomu může dojít pouze neodbornou manipulací.

Jaký máte pohled na současné možnosti zpracování materiálů, ze kterých dlahy vyrábíte vy?Všechny materiály, ze kterých se dlahy vyrábějí, jsou na bázi polyetylenu, liší se tuhostí a způsobem použití. Jsou jak pevné, tak pěnové a dají se tepelně tvarovat i mechanicky opracovávat, a proto splňují všechny naše požadavky pro materiály na výrobu dlah.

Někteří naši klienti jsou vzhledem k poruše citlivosti ohroženi vznikem defektů z nepřiměřeného působení tlaku. V jakých situacích se rozhodnete pro vyměkčení a po jakém materiálu v takovém případě nejčastěji sáhnete?
Dlahy vyměkčujeme vždy. Pro klienty se specifickými potřebami lze dlahu vyměkčit více. K prevenci otlaků je nápomocný i polohovací mechanismus, který umožní regulaci tlaku na danou oblast končetiny.

Co by měl klient dělat, když mu dlaha přestane vyhovovat (např. změní se jeho situace, dlaha tlačí, praskne, ztratí se nějaký komponent)? 
Jednoznačně by měl kontaktovat protetického technika, který mu vzhledem ke stavu a stáří dlahy navrhne postup řešení.

Kde vaše firma sídlí a pracujete pouze ve vaší provozovně nebo také dojíždíte za klienty do domácího prostředí? Bylo by tedy možné pozvat si vás i do Centra Paraple například pro individuální zaměření dlahy?
Naše firma sídlí v Luži a s klienty se potkáváme v ambulancích zdravotnických zařízení, kde máme domluvené ordinační hodiny. Podle potřeby navštěvujeme po telefonické domluvě i jiná zařízení. Preferujeme spolupráci s fyzioterapeuty a ergoterapeuty pacientů, protože oni po domluvě s lékařem dokážou nejlépe specifikovat potřeby klientů. V případě zájmu vaše pozvání do Centra Paraple rádi přijmeme.

Provádíte také úpravu pomůcek, které nejsou vyrobené přímo u vás?
Odpověď na tuto otázku je složitější. Pokud jsou pomůcky v záruce, upravuje a opravuje je výrobce. V ostatních případech záleží na tom, o jakou úpravu se konkrétně jedná a zda je vůbec technicky proveditelná. Vše je na domluvě.

Jak je to s úhradami vaší práce?
Máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a tak valnou část naší práce uhradí ony.

Na co klienti nejčastěji v rámci běžného užívání nebo při péči o pomůcky zapomínají?
Jediné, co mě napadá, je to, že plastové dlahy včetně vyměkčení jsou omyvatelné.

Jaká byla nejsložitější nebo nejzajímavější zakázka, kterou jste kdy zpracovával?
Ta zakázka byla vlastně obojí. Reciprokátor je prostě výzva a nedělá se často. Jde o pánevní koš s plastovými přístroji dolních končetin a speciálním mechanismem umožňujícím chůzi lidem s paraplegií dolních končetin nebo některým typem dětské mozkové obrny.

Kam si myslíte, že se bude váš obor v nejbližší době vyvíjet (materiály, elektronizace – např. ovládání apod.)?
Rozhodně k elektronizaci. Již dnes se používají bionické klouby při výrobě protéz a umím si představit např. 3D skenery při braní měr, výrobu pomůcek za pomocí CNC strojů apod.

Co vás na vaší práci těší, kdy jste spokojený?
Baví a těší mě různorodost mé práce a to, když je spokojený klient. Svou profesi beru jako poslání, protože mohu lidem zlepšit kvalitu jejich života.


MILAN HRNČÁL
• ortotik-protetik
• pracuje ve firmě ORTOP, spol. s r. o.
• v oboru působí 37 let