UŽITEČNÉ TIPY

V čem vám může pomoci návštěva ambulance spinální jednotky?

17. prosince 2019
V čem vám může pomoci návštěva ambulance spinální jednotky?


Zdroj: Magazín Paraple, srpen 2019

Text: Jiří Kříž, primář spinální jednotky Fakultní nemocnice Motol

Pravidelné (nejen) preventivní kontroly by měly být součástí péče o sebe každého člověka. To samozřejmě platí i u lidí s poškozením míchy. Vždy je snazší problémům předcházet, než je pak, někdy třeba i velmi složitě, muset řešit. I to jsme se snažili říci předcházejícím článkem.
Rádi bychom vám proto postupně představili ambulantní služby jednotlivých spinálních jednotek napříč Českou republikou. Začneme v Praze ve Fakultní nemocnici Motol.
Tři typy ambulancí její spinální jednotky, které jsou zaměřeny na řešení všech důsledků míšního poranění, vám představí její primář Jiří Kříž.

Disperzační ambulance

Dispenzarizace je dle Velkého lékařského slovníku: „Aktivní preventivní vyhledávání, vyšetřování, pravidelné léčení a sociální sledování osob s určitou nemocí nebo rizikovým znakem po dobu ohrožení či trvání nemoci nebo až do jejího vyléčení.“
Jasným cílem této ambulance je vyšetření pacienta jeden a dva roky od vzniku míšní léze.
První kontrola probíhá většinou v období 2-3 měsíců od propuštění z rehabilitačního ústavu. Hodnotí se na ní přede-vším změny zdravotního stavu ve srovnání s propuštěním ze spinální jednotky.
Lékař reviduje medikaci, zjišťuje režimy vyprazdňování močového měchýře a střeva, sexuální funkce, hodnotí spasticitu, bolesti, změny v neurologickém obrazu.
Fyzioterapeut vyšetřuje senzitivní a motorické funkce, posturu vsedě či ve stoje, zapojení svalů v různých pozicích a pohybové stereotypy. Na základě vyšetření stanoví případná místa s rizikem přetížení a může doporučit autoterapii nebo cílenou rehabilitaci.
Ergoterapeut hodnotí soběstačnost pacienta s ohledem na funkční potenciál, stanovuje míru deficitu v provádění běžných aktivit a mapuje cíle, kterých by mohl pacient v rámci jeho prostředí dále dosáhnout.
Výstupem je souhrnná zpráva ze všech tří odborností, která obsahuje informace o aktuálním stavu a doporučení pro další období.

Ambulance probíhá vždy v pondělí a čtvrtek dopoledne pod vedením primáře Jiřího Kříže a ve spolupráci s fyziote-rapeutem a ergoterapeutem. Objednat se do ní můžete na telefonním čísle 224 439 207.

 

Spinální ambulance

Tato ambulance je zaměřená na diagnostiku a léčbu komplikací, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv období po poranění míchy. Může se jednat o změny v neurologickém obrazu, bolestivé stavy, poruchy pohybového aparátu v důsledku přetížení nebo degenerativních změn, ale i různá interní onemocnění, jejichž diagnostika je kvůli neurologickému deficitu často obtížná.
Pacient je dále sledován formou ambulantních kontrol či pře-dán do specializovaných regionálních ambulancí.

Ambulance probíhá každou středu (celý den) pod vedením Veroniky Hyšperské, lékařky spinální jednotky. Pacienti se do ní mohou objednat na telefonním čísle 224 439 253.

Ambulance hojení ran

Včasný záchyt a nastavení odpovídající terapie kožních defektů, které by se jinak mohly zhoršit až do chronických či neřešitelných dekubitů, to je záměr této ambulance.
Kontroly hojení defektů následně probíhají s odstupem týdnů - ambulantně nebo zasláním fotografií emailem.

Ambulance je pod vedením vrchní sestry Hany Jirků v provozu každý všední den v ranních hodinách, a to po domluvě na telefonním čísle 224 439 208.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat