Hlavní službou Centra Paraple je sociální rehabilitace, která je poskytována pobytovou formou v rámci třítýdenních turnusů přímo v bezbariérovém areálu centra, vždy pro maximálně dvacet klientů současně.

Autor fotografie: Petr Hricko

Na každý den je připraven individualizovaný rozpis aktivit, který je s klientem průběžně společně diskutován a hodnocen s týmem, který zpravidla tvoří psycholog, ergoterapeut, fyzioterapeut, pohybový terapeut, osobní asistent a zdravotník.

Klienti mohou na komplexní pobytovou službu navázat účastí na týdenních tematických programech realizovaných mimo budovu centra. Tyto pobyty jsou zaměřené na vyzkoušení různých druhů pohybových aktivit.

VÍCE INFORMACÍ