Na začátku února 2022 došlo k ukončení registrace služby odborného sociálního poradenství. V posledních letech se jednalo ve svém rozsahu o doplňkovou aktivitu vedle poskytování sociálně rehabilitačních pobytů v našem centru.

Celkově se činnost Centra Paraple do budoucna zaměří právě na rozvoj své nejvýznamnější služby, tedy komplexní sociální rehabilitace, která je dosud poskytována v pobytové formě. V následujících letech bychom ji rádi rozšířili o terénní či ambulantní formu, čemuž chceme věnovat adekvátní úsilí.

Zájemci mohou i nadále po objednání v Centru Paraple využívat služby specializované ergoterapeutické poradny nebo se obrátit na pracovníky sociální rehabilitace ohledně základního sociálního poradenství, které je zaměřeno na jednorázové předání potřebných kontaktů na návazné sužby apod.


Kontaktovat nás i nadále můžete:

  • písemně na adrese Centrum Paraple, o.p.s., Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10 – Malešice 
  • telefonicky na čísle 274 771 478 
  • emailem na adrese _hEkU3dkaovjGKf7~8CvVW7r

Bližší informace o službách ergoporadny naleznete ZDE.

Kontakty na konkrétní pracovníky Centra Paraple naleznete ZDE.

V této souvislosti bychom chtěli zároveň upozornit, že je od roku 2011 dostupná obdobná bezplatná sociální služba, která je zaměřena na specifické potřeby osob s poškozením míchy, a to z celé ČR. Odborné sociální poradenství poskytované Českou asociací paraplegiků (CZEPA) se zaměřuje na dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižním, financování kompenzačních pomůcek atd. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách: https://czepa.cz/odborne-socialni-poradenstvi/.