SPOLEČNOST

Není peer jako peer

24. března 2020
Není peer jako peer


Zdroj: Magazín Paraple, srpen 2019

Text: CZEPA

Být peer mentorem je velmi zodpovědná práce. Ne každý, kdo se úspěšně popral se svým handicapem, dokáže pomoci někomu dalšímu se stejným poraněním a stejnou diagnózou.
Vyžaduje to velkou míru empatie a pokory, respektu k druhým i odborných znalostí. A tvrdou práci na sobě.

Osobní zkušenost, ač je k nezaplacení, ještě nedělá vozíčkáře dobrým peerem. Peeři se s lidmi, kteří se ocitají na vozíku, potkávají v citlivém a náročném období, tedy v samotném začátku, kdy velmi záleží na tom, jakou podporu získají, a na odborných informacích, které musí být spolehlivé, přesné a ověřené.
CZEPA si je vědoma, jakou zodpovědnost k novým vozíčkářům má a podle toho k peer mentoringu přistupuje. Aby se PEER (čti pýr) mohl stát PEEREM, projde výběrovým řízením, při kterém je vždy přítomen i psycholog, a dlouhodobým, kom-plexním vzděláváním. Není to tedy otázkou pár dnů, ale jde o rozmezí až 5 týdnů intenzivního školení a vzdělávání se.
Budoucí peeři absolvují výcviky vedené zkušenými terapeuty. Podle jejich hodnocení a vlastních slov jim výcviky pomohly hlavně uvědomit si, že každý má svou vlastní cestu a naučily je, jak je možné pomoci lidem tuto jedinečnou cestu hledat/najít.
Součástí vzdělávání jsou intenzivní workshopy zaměřené na psychologii, práci s traumatem, nácviky naslouchání a komunikace. V neposlední řadě získávají budoucí peeři odborné informace ze sociálně-právní a spinální oblasti, věnují se např. důchodům, příspěvkům na péči, dávkám OZP, prevenci zdravotních komplikací, kompenzačním pomůckám nebo bezbariérovým úpravám.
Při své práci vždy spolupracují s odbornými garanty. Patří k nim sociální pracovnice Hana Sixtová, která pracuje s lidmi po poranění míchy více jak dvacet tři let. Dále spinální specialistka Zdenka Faltýnková, zakladatelka Centra Paraple a iniciátorka celého českého spinálního programu. A psycholog se zkušeností s prací s lidmi po traumatické události. Díky tomu je garantována spolehlivost informací.
Zároveň CZEPA peeři pracují pod pravidelnou odbornou supervizí. I ta přispívá k dlouhodobému udržení vysoké kvality poskytované podpory po profesionální i lidské stránce. To vše dělá ze zkušeného vozíčkáře opravdového PEERA. Zkrátka není PEER jako PEER.

Máte zájem setkat se s Peerem? Nebo byste se rádi Peerem stali?
Neváhejte a kontaktujte Petru Černou, koordinátorku programu.
Všechny informace o Peer Mentoringu včetně kontaktů naleznete zde.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat