Sport, zábava nebo nevšední druh terapie? Acroyoga neboli akrobatická jóga je oficiální cvičební technika spojující duchovní moudrost jógy, milující laskavost thajské masáže a dynamickou sílu akrobacie. V České republice jde o poměrně nový sport, fungující oficiálně teprve pár let, ačkoliv v podání cirkusových akrobatů je i u nás znám již desetiletí. Na sklonku loňského roku došlo v Centru Paraple poprvé k unikátnímu propojení acroyogy a vozíčkářů, které dalo vzniknout paracroyoze.

Zdroj: Magazín Paraple, březen 2017
Text: Veronika Horáková, fyzioterapeutka

V prosinci 2016 měli naši klienti i širší veřejnost možnost zúčastnit se unikátního workshopu a seznámit se s méně známým druhem yogy – acroyogou. Napoprvé to bylo s terapeutickou a relaxační složkou její jemnější podoby zvané lunar acroyoga. Ta se dá přirovnat k masáži ve vzduchu. Figuruje zde letec (klient) a báze (terapeut). Báze leží na zemi a nese letce nad sebou. Letec není v aktivní pozici, snaží se pouze co nejvíce uvolnit a zrelaxovat. Jde o procesy vyvěšování, natahování, protahování, rotování a masírování letce. Létání můžeme zvolit na konci aktivní fyzioterapie nebo po akrobatické části acroyogy jako formu relaxace a protažení. Nabízejí se zde i další možnosti relaxace jako zavření očí a soustředění na vnitřní vnímání těla, koncentrace na dech apod. Pět minut naprostého uvolnění může být někdy přínosnější než hodina spánku.
V lednu jsme pak pokračovali druhým workshopem, zaměřeným tentokrát na opačnou tvář acroyogy, a to na dynamickou párovou akrobacii, při které jde o spojení síly, flexibility, stability a elegance. O workshop byl opět značný zájem a účastníci si otestovali své fyzické možnosti, užili spoustu zábavy, překonali strach a zábrany a prohloubili důvěru v sebe i ostatní.
A pro koho je paracroyoga vhodná? Pro paraplegiky, tetraplegiky a pro všechny ostatní pohybové nadšence, kteří si chtějí vyzkoušet akrobatickou yogu s lidmi na vozíku.
Pokud jde o relaxační složku (terapeutické létání), tak tu si může vyzkoušet každý, para i tetraplegik. Jedinými podmínkami jsou chuť zkusit terapii ve vzduchu a stabilizovaný zdravotní stav. Mírnou výhodou je ještě nižší tělesná hmotnost, zhruba do 90 kg.
Přísnější pravidla jsou pak u akrobatické složky paracroyogy. Jednou z hlavních podmínek je funkčnost tricepsových svalů kvůli propnutí loktů, aby bylo možné využít opory o ruce. Je tedy vhodnější pro paraplegiky.
Pozitivní přínos má acroyoga pro všechny, nejen pro lidi s míšním poškozením. Ale pokud bych měla zmínit základní benefity tohoto cvičení právě pro ně, tak to určitě bude komplexní protažení celého těla v krátkém čase a v nevšední pozici. Využití samovolné trakce obratlů celé páteře, kyčelních a ramenních kloubů a tím odlehčení přetěžovaných částí těla. Dále je to pak ještě nenásilná mobilizace kloubů a páteře, příval okysličené krve a energie do celého těla, klidnější srdeční činnost, zpevnění, získání lepší stability, flexibility a koordinace pohybů.
Kromě nespočtu fyzických výhod plyne z acroyogy i mnoho dalších přesahů, jako je otevření nových obzorů ve sportu, zažití nevšední prostorové dimenze, získání vědomí, že i po upoutání na vozík je možné zvládnout jiné pozice než jen základní sed a leh. Posílení důvěry k sobě samému i ke svému terapeutovi a acroyogovému společníkovi, zdokonalení týmové spolupráce. Podpora komunikačních schopností, navázání nových přátelství. Překonání fyzických i mentálních (strach, nedůvěra) limitů, odpoutání pozornosti od aktuálních problémů...
Centrum Paraple je zatím jediným místem v ČR, kde můžete zažít protažení celého těla v jiné prostorové dimenzi, než na kterou jste zvyklí z každodenního života na vozíku, a to jak při speciálních workshopech, tak i v rámci sociálně-rehabilitačních pobytů při fyzioterapeutických vstupech.
Sledujte naše webové a facebookové stránky a buďte první, kdo se dozví o další paracroyogové akci u nás v centru.