Dýchání

Nový pomocník

1. srpna 2017
Nový pomocník

Zdroj: Magazín Paraple, srpen 2017

Text: Martin Gregor, fyzioterapeut

Součástí klinického obrazu poškození míchy bývá i porucha funkce dechových svalů. Tyto svaly zajišťují, kromě běžného nádechu a výdechu, také vykašlávání neboli expektoraci, tedy odstraňování hlenu z dýchacích cest. Jeho zadržování v dýchacích cestách může způsobit závažné komplikace, vedoucí někdy až k hospitalizaci s nutností zavedení tracheostomie. Rádi bychom vám kašlací děj a jeho důležitost více přiblížili a zároveň s tím představili pomůcku CoughAssist (Kašlací asistent), která může, v případě potřeby, vykašlávání usnadnit nebo dokonce nahradit.

Vykašlávání je reflexní děj sloužící k odstranění hlenu, slin nebo nežádoucích těles, které blokují nebo dráždí dýchací cesty. Kašel se skládá ze tří fází - nádechové (inspirační), stlačovací (kompresní) a výdechové (expirační). Pro efektivní kašel je nezbytná souhra všech uvedených fází a dostatečná síla nádechových a výdechových svalů. U lidí s míšním poškozením jsou tyto svaly porušeny větší či menší měrou, ale mohou být poškozeny i úplně. U lidí s krční míšní lézí může být porucha těchto svalů velmi významná. Při nádechové fázi nedochází k dostatečnému rozvoji hrudníku a při výdechové fázi je nedostatečný tzv. vrcholový průtok vzduchu při kašli (Peak Cough Flow – PCF). Jako hraniční hodnota vrcholového průtoku vzduchu při kašli se udává 160 l/min. Uvádí se, že pokud není dosažena při samostatném nebo asistovaném kašli (s manuální dopomocí), je nutné podpořit odstranění hlenu přístrojově. Respirační fyzioterapie (cvičení) není již v takovém případě dostačující. Ukazuje se, že PCF, tedy průtok vzduchu při kašli, je poměrně důležitý údaj, který však není složité zjistit. Jednoduše zakašlete do (přenosného) spirometru. Informujte se na plicní ambulanci nebo u fyzioterapeuta, který se specializuje na dechovou problematiku.
Důsledkem nedostatečné expektorace je hromadění hlenu v dýchacích cestách, což může způsobit řadu zdravotních komplikací (dechová nedostatečnost, plicní atelektáza, rozvoj zánětu plic), které mohou vést až k dechovému selhání.
Přístroj CoughAssist napomáhá odstraňování sekretu z dýchacích cest dodáváním pozitivního tlaku (insuflace) následovaného náhlým přepnutím do negativních hodnot (exsuflace). Rychlá změna pozitivního tlaku na negativní podpoří vysoký výdechový průtok, který simuluje přirozený kašel. Nadechuje a vydechuje se pomocí ústní masky. Přístroj lze prostřednictvím tracheostomické přípojky napojit i na tracheostomickou kanylu.
Od 1. 2. 2017 je tato pomůcka zahrnuta do číselníku úhrad zdravotních pojišťoven a mezi diagnózy indikační skupiny je zařazena i míšní léze. Úhrada zdravotními pojišťovnami podléhá schválení revizním lékařem a činí 75 % z celkové ceny přístroje, která je zhruba 130 000 Kč.
Přístroj v současné době předepisují pouze v několika specializovaných centrech a předchází tomu důkladné zhodnocení plicních parametrů a zvážení možných kontraindikací. Pro konzultaci a více informací se můžete obrátit na fyzioterapeuty Centra Paraple.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat